Zrušení vánočního večírku AČK 2021

Vážené kolegyně a kolegové kameramanky a kameramani,

Asociace českých kameramanů se každoročně (vyjma minulého roku z důvodu pandemie covid-19) schází u příležitosti předvánočních aktivit. Vánoce AČK se staly naší celoročně očekávanou rituální akcí, přátelským setkáním členů s výměnou adventních přání i osobních zkušeností.

Bohužel také letos se nemůžeme ze stejného důvodu setkat. Viníkem je opět covid-19 a jeho nové mutace. Prezidium Asociace českých kameramanů na doporučení mnohých členů AČK proto i letos toto setkání zrušilo. Nechceme ale skládat zbraně do žita a tak jsme se rozhodli, že bychom uspořádali v příštím roce „náhradní akci“ Velikonoce AČK, rovněž v MATU.

Děkujeme proto za pochopení a těšíme se na nový jarní termín.

S přáním hlavně pevného zdraví, osobních pracovních úspěchů, štěstí a dobrého světla v roce 2022.

Prof. MgA. Marek Jícha Prezident Asociace českých kameramanů