ZEMŘEL PAN KAMERAMAN PETR SIROTEK

Vážené kolegyně a kolegové,
se zármutkem Vám oznamujeme, že zemřel náš drahý kolega kameraman Petr Sirotek.
Poslední rozloučení s kameramanem Petrem Sirotkem se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.