ZASEDÁNÍ PREZÍDIA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

VALNÁ HROMADA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Prezidium Asociace českých kameramanů bylo svoláno na den 18. března 2008 v 18.00 hodin v budově K. Centra, Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Po zahájení jednání přednesl výroční zprávu o činnosti pan prezident Asociace Josef Hanuš. Zdůraznil hlavně fakt, že Asociace žije i nadále s kladným rozpočtem jenom díky CENĚ AČK, která díky sponzorům pomáhá udržovat rozpočet Asociace v kladných hodnotách. Morálka placení členských příspěvků u mnohých členů je tradičně velmi nízká, což je nepochopitelné.

Josef Hanuš dále přečetl dva dopisy adresované Asociací českých kameramanů panu ministrovi kultury ČR. Oba se zabývají tristní situací českých kameramanů. první dopis je o tragickém stavu reprodukce kameramanské práce v kinoprojekcích a nových digitálních médiích, zejména v superárketových komplexech. Druhý dopis je stížnost na kolektivního správce OOAS, která začala vyplácet kolektivní správu z nenahraných nosičů. U kameramanů to dělá polovinu toho co dostávají střihači a celkově se všem kameramanům snížila výrazně i celková výplata těchto autorských poplatků. Asociace tedy bojuje dlouhodobě o nápravu věcí autorskoprávních za všechny své členy ale vlastně tím i o nečleny – všechny české kameramany.

Dalším bodem byla zpráva o činnost IMAGO, kterou přednes Marek Jícha, který odkázal členy na detailnější zprávu na stránkách Asociace – www.ceskam.cz – v odělení NOVINKY. Rovněž upozornil na fakt, že 15 členů asociace, zejména bývalých členů ATK, dosud nezaplatili členský příspěvek. Poté se odhlasovalao, že budou dotyční hříšníci obesláni dopisem, nezareagují-li na něj doplacením členských příspěvků, budou z Asociace vyloučeni.

Potom následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesl Tomáš Choura. Potvrdil slova Josefa Hanuše, že Asociace je sice v plusu, ale vše visí na výsledcích CENY AČK.

Antoním Weiser přednesl stížnost, že ačkoliv mu prodávají ve Spojených Státech DVD s filmem na kterém pracoval ve velikých nákladech, nedostává od Američanů žádné poplatky. Dilia přitom podepsala s americkou stranou dohodu o výplatě autorských práv za vysílání amerických filmů u nás. To našim autorům odebere značnou část autorských poplatků z TV vysílání. Prezídium odkázalo Antonína Weisera na to, aby se obrátil na DILIA a o výsledku neprodleně presidium informoval.

Ve volné debatě se otevřela otázka asociačních webovských stránek. Martin Preiss zde navrhuje, aby se stránky Asociace změnily a vytvořil návrh nového grafického řešení stránek asociace. Tento návrh se bude dále projednávat na dalším Prezidiu Asociace.