VÝZVA MISTRŮ ZVUKU K NEUTEŠENÉ SITUACI DIGITÁLNÍHO RESTAUROVÁNÍ

KAMERAMANI UŽ JEN NADÁVAJÍ, MISTŘI ZVUKU VOLÍ UMÍRNĚNĚJŠÍ PROTEST SVOJÍ VÝZVOU ZE DNE 20.10.2017
Výzva mistrů zvuku pracujících v českém filmu se rovněž obrací směrem k zodpovědným orgánům tedy na Ministerstvo kultury ČR, aby zasáhlo ve sporu o restaurování filmových kopií proti poškozování dobrého jména české kinematografie. Ministerstvo na místo, aby využilo výzkumu NAKI Akademie múzických umění v Praze, který předložil kvalitní certifikovanou metodiku autorizované digitalizace DRA, raději dále neřeší velké množství nepodarků a neodborně zpracované digitalizace NFA financované z prostředků norských fondů. Tyto výsledky jsou dlohodobě a opakovaně kritizovány odbornou veřejností, dědici autorských práv i samotnými autory filmových děl, avšak zcela marně.