VÝSLEDKY OBRAZOVÉHO TESTU 35mm ALEXA EPIC

Dne 29.dubna 2012 ve filmě VANTAGE FILM PRAGUE byl realizován srovnávací obrazový test digitálních kamer ALEXA Studio a RED EPIC s fotochemickým zobrazením na surovině 35mm ECN KODAK VISION3 500T exponovaným kamerou Arri 35mm při využití objektivů srovnatelné kvality Zeiss Ultraprime.

Pan profesor Jaromír Šofr a profesor Marek Jícha se chopili úkolu, porovnání neporovnatelného, avšak snaha o vyjasnění některých domněnek či nepodložených názorů takovou akci vyžadovala. Výsledky překvapivě nejsou neočekávané a všechny tři kamerové systémy z něho vyšly jako vítězové a poražení současně.

První test byl test ostrostní, tedy nasnímání rozlišovacího testu Ivana Putory, který zvolil profesor Jaromír Šofr záměrně, aby se vyzkoušely i interference elektronických čipů vůči křivkovým detailům na scéně. Vítězem je zde 35mm film, který vychází jako nejostřejší i když byl použit negativ KODAK VISION3 500T, který nepatří mezi nejjemnozrnější a objektiv UltraPrime 50mm.

35mm kamera ARRI, objektiv 50mm UP, vzdálenost 3metry, umělé světlo 2660K, clona 4. V obrázku se dostaneme v čitelnosti až k osmému kruhu, kterému odpovídá rozlišení 74 čar na milimetr.

Kamera Alexa S 2,8K, objektiv 50mm UP, vzdálenost 3metry, umělé světlo 2660K, clona 4. V obrázku se dostaneme k čitelnosti u pátého kruhu, kterému odpovídá rozlišení 31,4 čar na milimetr. V obraze jsou silné interference.

Kamera RED EPIC 5K, objektiv 50mm UP, vzdálenost 3metry, umělé světlo 2660K, clona 4. V obrázku se dostaneme k čitelnosti u sedmého kruhu, kterému odpovídá rozlišení 55,5 čar na milimetr.

Závěrem lze říci, že rozlišení u barevného negaivu 35mm a praktická neexistence obrazových interferencí není překvapením. Také není překvapením, že rozlišení 4K (5K) je ekvivalentem 35mm standardu. Tvrzení že 4K nahrazuje 35mm film co do rozlišení tento test definitivně prokazuje. Je-li rozlišení kamery 5K (RED CMOS CHIP) velmi blízko rozlišení 35mm filmu, rozlišení 35mm filmu s jemnozrným negativním materiálem je ale kolem 80 čar na milimetr. Zanamená to, že rozlišení elektronického čipu 5K na vyrovnání kvality obrazu s kvalitou jemnozrných 35mm negativů nestačí. Lze předpokládat, že rozlišení 7K bude tím ekvivalentem. To ale ukáží další testy s kamerou AATON DELTA 7K, kterou zatím nemáme k dispozici.

Druhý test byl test barevné kresby v exteriéru. Zde byla znevýhodněna 35mm kamera, kde negativ byl nascanován v rozlišení 4K, ale zpracování logaritmického DXP probíhalo lineárně. Obě digitální kamery byly zpracovávány svými mateřskými softwary, doporučenými jejich firmami, tedy ARRI RAW a REDCINE.Výsledkem je, že film vychází standardně plným barevným podáním, i když den určený pro testování byl v zásadě deštivý a šedý. Digitální kamery dohánějí filmový barevný look u kamery Alexa S přisaturováním a vnitřní LUT a kamera EPIC naopak neuměřenou desaturací, přímo předurčující data k dalšímu postrpodukčnímu zpracování.

Třetí test barevnostní při umělém světle za použití jedné lampy. Teplota chromatičnosti byla 3200K.


U filmu 35mm jsou barvy a výsledný look přijemné, u kamery Alexa S je pleť podána výborně, barevná tabulka prokazuje saturovanost všech tří primárních barev. Kamera RED EPIC opět zrácí svojí desaturovaností a nepříliš korektním barevným podáním rtů, vyžadujícím v postprodukci další barevné korekce.

Čtvrtým testem byl test nočních záběrů, opět natočených stejným objektivem f=50mm UP při clonovém čísle T2.


35mm ztrácí na svém clonovém rozsahu. Pteť modelu měla při měření jasoměrem EV číslo 1 a lightboard v pozadí EV 7, což odpovídá cca 85% světla.
Alexa S má krásný široký rozsah clon. Je viditelný tmavý horizont domů proti černé obloze nebo detaily v černém kabátu modelu. Obraz je výrazně červený, což lze barevně upravit, ale se ztrátou věrnosti pleťovek cestujících v kolem projíždějící tramvaji.
RED EPIC podává nejpříjemnější barevné podání noci automaticky s bohatým rozsahem clon podobným jako má kamera Arri Alexa S. Barevně se nemusí mnoho upravovat a pleťovky v tramvaji neztrácejí.

Výsledkem testu tedy není žádný vítěz. Rok 2012 je plný kinematografických formátů v digitální podobě. Kdo ví jak a co bude dále, s čím výrobci digitálních kamer příjdou v příštím roce a kdy a jaký vlastně bude světový standard DIGITAL CINEMA? Existence či neexistence kamery AATON DELTA 7K? Stojí před námi otazníky o snímací rychlosti 60 obrázků za sekundu, neujasněná strategie digitální distribuce, devalvující standardní kvalitu promítaného obrazu levnými stříbrnými plátny v kinech. Ještě tedy nejsme na konci úplného přechodu na digitální kinematografický systém.

prof. MgA Jaromír Šofr
prof. MgA Marek Jícha