TISKOVÁ ZPRÁVA OPODPOŘE VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ

Prezídium Asociace Českých kameramanů jménem svých členů se jednoznačně staví za současné vedení České televize a za redaktory Českého rozhlasu. Nemyslíme si, že porušují své deklarované poslání a straní některým politikům na úkor jiných. Vyjádření prezidenta republiky Miloše Zemana v inauguračním projevu 2018 považujeme za útok na nezávislá média s cílem umlčet kritiku a svobodu slova. Podporujeme nezávislost veřejnoprávních sdělovacích prostředků včetně napadaných Hospodářských novin a týdeníku Respekt. Chceme, aby byly zachovány zásady demokracie, pluralita názorů, politických komentářů odhalujících mimo jiné i snahy politiků veřejnoprávní média ovlivňovat nebo dokonce umlčet. Apelujeme na celou naši společnost, aby netolerovala útoky na základní demokratické principy v naší zemi.
Prezídium A.Č.K. dne 19. března 2018