Stíny horkého léta byly digitálně restaurovány metodou DRA

Digitální restaurování významného filmu režiséra Františka Vláčila a kameramana Ivana Šlapety Stíny horkého léta (1977) se právě dokončuje v pražské postprodukci UPP – Universal Production Partners. Tento film byl navzorkován v Centru poradenství a analytických služeb (CPA) ve Studiu FAMU v Praze výzkumným týmem pod vedením prof. Marka Jíchy. Tento tým v roce 2017 představil 7 certifikovaných metodik digitalizace národního filmového fondu metodou DRA – Digitálně restaurovaného autorizátu. Touto metodou bylo již digitalizováno přes 55 celovečerních filmů ze Zlatého fondu české kinematografie. Vzorky DRA a dobře uchovaný originální negativ filmu, jsou zárukou té nejvyšší kvality digitalizace. V letošním roce na Mezinárodním filmovém, festivalu v Karlových Varech budete moci tento film v restaurované podobě shlédnout dne 29. června 2024 ve Velkém sále hotelu Thermal. Expertní skupina kameramanů, kteří společně s Ivanem Špaletou, autorem obrazové složky filmu, vedením UPP a kolonistou Pavlem Marko, vykonali odpovědnou restaurátorskou práci, je s výsledkem svojí práce spokojená. Vždy slyšíme v českých médiích sebeprezentace a chválu za tyto digitalizace jen pro pracovníky NFA. Na skutečné digitální restaurátory, které vidíte na obrázku se programově zapomíná a přitom to je právě ta nejdůležitější práce na obnově původního vzhledu starých filmů.

4lenové expertní skupiny DRA zleva dole: kameramani Josef Špelda, Andrej barla, Ivan Šlapeta, Marek Jicha, Jiší Šimunek. Nahoře vedoucí technolog Ivo Marek, produkční UPP Lenka Velingerová a kolonista Pavel Marko.
Mistr barevných korekcí Pavel Marko.
Expertní skupina kameramanů: Jiří Šimunek, Ivan Šlapeta, Marek Jicha a Josef Špelda při pracovní diskusi.

Celá tato digitalizační práce je organizována Asociací českých kameramanů, která se tak stala hrdým sponzorem těchto digitalizací. Digitální restaurátor a členové expertní skupiny kameramanů za svoji odbornou práci totiž nejsou nijak honorováni. Jde o významné osobnosti české kinematografie, autory obrazu slavných českých filmů, kteří stále věrně, trpělivě a statečně stojí v pozadí kvality českých filmů.

Vzorkovník DRA filmu Stíny horkého léta.
Vzorkovník DRA filmu Stíny horkého léta.