smuteční dopis ARAS prezidentovi AČK

Vážený pane prezidente AČK,
se smutkem jsme včera vyslechli sdělení, že zemřel váš člen a vynikající kameraman Petr Polák.
S řadou z nás spolupracoval a máme hluboko v srdci jeho vitální a optimistickou povahu.
Nikdo z nás na jeho práci nezapomíná.
Za radu ARAS
doc. Mgr. P. M. Kaňka