PREMISY MASTER CLASSU JAROMÍRA ŠOFRA Z 49. MFF KARLOVY VARY

PREMISY MASTER CLASS(u) JAROMÍRA ŠOFRA:__
1)_
Pro digitální restaurování filmů do původní autory vytvořené podoby nelze uplatňovat jen metody založené na pouhých technických postupech.__
2)_
Na pracovišti hypotetického filmového restaurátora nemůže chybět osoba transformující hodnoty originálního negativu do pozitivního obrazu způsobem, který je profesně totožný s rutinním i tvůrčím postupem invenčního profesionálního kameramana. Kdo to má být, žije-li kameraman, autor obrazu daného filmu? A kdo to má být, jestliže tento autor již nežije?__
3)_
Nástroj digitalizace ve službách restaurování kulturního filmového dědictví je mocný a nabízí dříve netušené možnosti. Restaurování tímto způsobem nesmí být za žádných okolností krokem zpět, ústupem od kvalit, jichž bylo dosaženo stoletým vývojem analogové fotochemické filmové fotografie a tvůrčím vkladem kameramana.__
4)_
Vlastní podstatou restaurování je znovuzrození původního autorského obrazového konceptu pro novou digitální existenci díla. Nalézání původního konceptu filmového obrazu nemá nic společného s čistě technickým a někdy i pejorativním pojmem „čištění filmu“.__
5)_
Obavy z takzvaného „vylepšování filmu“ je mylnou námitkou již z toho důvodu, že originální negativ filmu je digitálním skenerem „vnímán“ jinak, než dřívější pozitivní surovinou a zpracováním ve filmové laboratoři. Poněvadž negativ je nosičem autorské vůle kameramana, autorská vůle se pomocí digitálního skeneru právem dostává nově ke slovu.__
6)_
Po vymizení obrazového konceptu pouhým stárnutím a opotřebením filmové kopie už není a nebude co napodobovat. Takto degradovaná kopie se stává bezcennou informací o filmu z hlediska obrazového a zvukového konceptu. Zůstává pouze částečnou informací o hereckých osobnostech a základech dějové struktury. Ztráta obrazového konceptu se dále dotýká i střihové skladby a tím pádem i hodnot režisérovy práce.
7)
Etika práce kameramana spočívá v nepodléhání předstíranému odbornictví. Řeč o úsilí o zachování autenticity filmového díla, bez návodu jak na to, je předstíraným odbornictvím.