Pozvánka na Valnou hromadu AČK za rok 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

Prezidium Asociace českých kameramanů vyhlašuje termín Valné hromady AČK 2022 na termín 18. května 2022 od 18:00 hod. do MATu, Karlovo náměstí 19, Praha 2, ve druhém patře v salonku.

15. 4. 2022 – Vyhlášení termínu VH AČK elektronicky (e-mailem) a těm kdo nemají e-mailovou adresu, písemně prostřednictvím České pošty.

Program Valné hromady Asociace českých kameramanů dne 18.5. 2022

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Projednání a schválení programu jednání VH AČK
 4. Volba návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti Asociace českých kameramanů a kameramanek od poslední
 6. Finanční zprávao hospodaření za rok 2021
 7. Návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2022
 8. Zpráva o akci Ceny Asociace českých kameramanů za rok 2021 a návrhy na změny statutu cen AČK
 9. Statut umělce – informace o průběhu této akce
 10. Pojištění – nové možnosti spolupráce mezi profesními asociacemi?
 11. Zpráva o činnosti autorské komise OOA-S
 12. Návrh usnesení ze zasedání Valné hromady AČK dne 18.5. 2022
 13. Různé

S přáním pevného zdraví a dobrého světla,

Marek Jícha

Za Prezidium AČK
prezident Asociace českých kameramanů