PODEPSÁNO MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ S ASOCIACÍ FILMOVÝCH STŘIHAČŮ A STŘIHAČEK

Vážení kolegové a kolegyně,

s radostí Vám oznamujeme, že na Velký pátek 2014 podepsaly Asociace českých kameramanů s Asociací filmových střihačů a střihaček Memorandum o porozumění o AČK Deklaraci o DRA, která vychází z IMAGO Deklarace o DRA (Digitálně restaurovaném autorizátu).

Kameramani už nejsou sami v názoru, že autorská tvůrčí vůle si uvědomuje svoje nezvratné postavení mezi „kšeftem“ a kvalitou. Tento boj nyní probíhá v souvislosti s digitalizací našich filmů.

O důstojné postavení autorů ve filmu usilují kameramani od vzniku filmu, který předurčil výrobu filmů jako umělecký proces. Ponižováním tvůrčí vůle kameramanů, střihačů, zvukových mistrů, maskérů, kostymérů, výtvarníků filmu a ostatních tvůrčích autorských profesí na profese technické bez nároku na autorskoprávní ochranu není eticky ani morálně spávné. Navíc odporuje Autorskému zákonu, který nám zajišťuje zákonný dohled nad našimi díly.

Asociace českých kameramanů spolu s Asociací českých filmových střihačů a sřihaček vyzývají ostatní profesní asociace a hlavně ARAS, aby se k nám přidali a pomohli posílit pozice autorů ve filmu.

Asociace českých kameramanů