OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI KULTURY LUBOMÍRU ZAORÁLKOVI

V Praze dne 22. 12. 2020

Otevřený dopis ministrovi kultury PhDr. Lubomíru Zaorálkovi

Vážený pane ministře,

dovolte nám, abychom touto cestou reagovali na současný stav v oblasti filmové a tedy audiovizuální tvorby. Na stav, kdy se bohužel toto odvětví ocitlo díky pandemii COVID-19 v dnes již nepřehlédnutelné a trvající krizi. Tato krize postihuje drtivě – sice nepřímo, ale naprosto zásadně právě filmovou kulturu.

Foto: Martin Čech

V současné době, kdy jsou již dlouhodobě uzavřená kina a jejich návštěvnost i před jejich uzavřením byla od března z důvodu obav šíření nákazy tak tristní, je pochopitelné, že se rovněž velká spousta připravovaných filmových projektů na tento rok plánovaných buď zcela zastavila, nebo odsunula na neurčito.

Je tedy namístě si přiznat, že současný stav, kdy náš stát vůbec neřeší podporu filmových tvůrčích profesí – např. kameramanů a kameramanek, které jsou podhoubím celého našeho filmového průmyslu, je velmi alarmující.

Je jistě dobré, že stát myslí na distributory, kinaře a producenty a že se je snaží udržet v této nelehké situaci nad hladinou. Budiž to státu ke cti.

Bohužel ale musíme zmínit to, že aby mohli kinaři v kinech promítat, distributoři něco distribuovat a producenti něco produkovat, musí to předtím někdo vyrobit. Tudíž právě stav celého tohoto provázaného řetězce má zásadní vliv také na zaměstnávání filmových profesí.

Tím se dostáváme k meritu celé věci. V současné době se zásadně a systémově zapomíná na osud filmových profesionálů jako takových. Většinou jde o živnostníky — OSVČ, kreativní autorské profese (nás kameramany ale i režiséry, filmové architekty, kostýmní návrháře, mistry zvuku a střihu, fotografy atd.). Jde o lidi pracující na „volné noze“, kteří jsou naprosto a kruciálně závislí na realizovaných projektech. Tyto projekty jsou dnes bohužel, jak je známo, logicky redukovány nebo hybernovány, i když jakkoliv zákaz natáčení tentokráte vydán nebyl.

Je tedy důležité informovat Vás o tom a žádat skrze Vás stát o pomoc pro tuto kvalitní kameramanskou profesní základnu, kterou je Česko známé, aby se nezačala drolit a rozpadat. Může se stát, že i špičkoví zástupci naší kameramanské profese, ale i jiných, začnou mizet. Považujeme za důležité upozornit, že pokud se tak stane, nebude se mít po překonání této krize filmový průmysl o koho zase opřít. Měli bychom myslet více na budoucnost, než na to, že je teď pro stát pravděpodobně levnější tyto lidi nechat padat, tak jak se tomu děje už dnes.

To, že naše profese byly vyňaty z okruhu statní podpory při současné pandemii, je z dlouhodobého pohledu devastující pro spoustu konkrétních lidí, kteří stále doteď vzhledem k nastaveným pravidlům o podporu zažádat nemohou a ocitají se tak mnohdy až na hranici přežití.

Proto Vás tímto dopisem žádáme, abyste spolu s ministerstvem financí, znovu celou věc posoudili a vytvořili z této oblasti živnostníků a autorů, pracujících ve filmovém odvětví profesní skupinu, která by na pomoc státu v této těžké době dosáhla a měla na ni také logický a legitimní nárok.

V současné době se mnoho našich členů zmítá v existenční nejistotě a krizi. Žádáme Vás, podejte nám pomocnou ruku. Bylo by to spravedlivé, neřkuli žádoucí. Pomůžete tím udržet filmovou kulturu v naší zemi nad vodou a věříme, že se, až se vše vrátí k normálu, bude pak moci o nás zase opřít.

Děkujeme a jsme s pozdravem
Prezidium AČK