OOA-S NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ PODPOŘILA AUTORIZOVANOU DIGITALIZACI

ODBORNÝ NÁZOR FILMOVÝCH TVŮRCŮ:

JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH NOVĚ VZNIKLÉ CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA

Celá výtvarná obec se na valné hromadě hlasitě vyjádřila k filmové digitalizaci Na celostátní valné hromadě umělecké obce filmařů, výtvarníků, architektů a jiných tvůrců vizuálních umění se hovořilo o filmové digitalizaci. Není přesvědčivějšího argumentu, nežli přímé shlédnutí dělených obrazů s komparací výsledků státem řízené digitalizace, která se již v minulých měsících opakovaně setkala s řadou výhrad, oproti odborným restaurátorským zásahům provedeným pod autorským dozorem původních tvůrců.

Celý článek najdete ZDE