ODVOLÁNÍ ŘEDITELE NFA VLADIMÍRA OPĚLY

Asociace českých kameramanů důrazně protestuje a distancuje se od diskreditující kampaně vedené Ministerstvem kultury České Republiky proti odvolanému řediteli NFA Vladimírovi Opělovi.
Pan Vladimír Opěla je v očích českých kameramanů důstojná osoba, muž který chránil po celý svůj profesní život produkty práce filmařů z celého světa, proti všem kteří chtějí jakýmkoliv způsobem cenné archivní materiály poškodit, či je jinak zneužít. Je pro české kameramany symbolem neúplatnosti, morálky a čestnosti.
Vztahuje-li dnes někdo ruku na pana Vladimíra Opělu, vztahuje ji také na všechny české kameramany.
Prosíme pana pana Schwarzenberga, aby si sjednal ve svojí staně pořádek , protože TOP 09 byla do této doby nadějí, že je možné, aby pravicová strana prováděla politiku čestným způsobem.
Je hanba a mezinárodní ostuda, že pan Opěla byl odvolán tímto způsobem. Vzhledem k množství jeho úspěchů a mezinárodní pověsti bylo zřejmě vhodné zvolit zcela jinou formu odchodu. Naopak by spíše měl být vyznamenán a mělo by být využito jeho dlouholetých zkušeností ve filmovém archivnictví při nástupu nového vedení.
Asociace českých kameramanů navrhuje pana Vladimíra Opělu na státní cenu za přínos české, československé a světové kultuře.