KULATÝ STŮL MINISTRA KULTURY DANIELA HERMANA II

Pan ministr kultury České republiky Daniel Herman uspořádal v nově upraveném kině Pilotů v Praze 10, Vršovicích dne 1. června 2016 již v pořadí druhý kulatý stůl o digitalizaci národního filmového fondu. První kolo kulatého stolu, konané 29. března 2016 v budově ministerstva kultury na Maltézském náměstí 1, v Praze 1 bylo uzavřené pro odbornou veřejnost a profesní asociace činné v audiovizi. Účastníky byli pouze NFA, SFK, výzkum AMU, režiséři Jiří Menzel a Petr Václav a ministr kultury pan Daniel Herman. Došlo k dohodě, že se zápis z tohoto kulatého stolu nebude medializovat, že se zúčastněné strany zdrží vzájemných útoků a že budou dále jednat pouze na odborné úrovni s cílem hledat společné východisko z dané krizové situace. Ministr kultury projevil zájem uspořádat v dohledné době druhý kulatý stůl, kam by byli přizváni zahraniční hosté, zainteresované profesní asociace a sdružení, aby se znovu otevřela tentokráte již širší odborná debata na téma digitalizace.

Asociace českých kameramanů oficiální pozvání neobdržela, ale někteří členové AČK se do kina Pilotů přesto vypravili a byli vpuštěni bez problémů. Překvapením však bylo, že moderátorka – mediátorka kulatého stolu hned na začátku této diskuze vzkázala v rámci zdravice nepřítomného ministra kultury jeho výtku vůči Asociaci českých kameramanů a Fitesu, že se manipulativním způsobem vyjádřili ke kulatému stolu č. 1, kde nebyli přítomni.

Dovolíme si tedy na začátku této naší zprávy připomenout, že AČK neporušila příkaz ministra o embargu na zprávu o kulatém stolu č. 1 jako první, ale reagovala na nečekaně vzniklou situaci. Byl to NFA, který jako první příkazu ministra neuposlechl. Vydal dne 4. května 2016, tedy záhy po kulatém stolu tiskovou zprávu NFA „Digitalizované filmy čeká nový život“, kde informuje o kulatém stolu ministra manipulativní zprávou, ve které Michal Bregant píše: „ … Dohodli jsme se, že i když budeme dál zkoumat různé přístupy k digitalizaci, zdržíme se osobních invektiv, protože veřejnost by pak mohla vnímat celý spor jako poškozování společného zájmu na zpřístupňování českého filmového dědictví, …“. Dále uvedl: „… Podstatné je, že se české filmy postupně vracejí k divákům v kvalitní digitální podobě, ale zároveň nelze zapomínat na ekonomické okolnosti…“. Hned následně se v tiskové zprávě NFA dočteme věty že: „Na stranu archivářů, historiků a restaurátorů z NFA se mezitím přidala řada expertů ze zahraničí, například Mark-Paul Meyer, kurátor nizozemského Filmového institutu EYE“ a další.

AČK cítí povinnost na toto reagovat:

Asociace českých kameramanů je odborová organizace hájící zájmy kameramanské profese. 

Je jedinou organizací v České republice sdružující kameramany, a proto jí rovněž přísluší sledovat ochranu osobnostních práv nežijících kameramanů, což jí umožňuje autorský zákon č. 121/2000Sb. AZ §11/3., 5. Jako taková monitoruje tzv. „spor o digitalizaci“ a zprostředkovává svým členům dostupné informace o aktuálním dění. NFA vydal tiskovou zprávu, vekteré manipulativně uvádí souvislosti vyznívající, že byl u kulatého stolu přítomen prestižní archivář pan Mayer, který podpořil NFA. Žádný pan Mayer u kulatého stolu samozřejmě neseděl.

Asociace českých kameramanů si není vědoma žádných osobních invektiv, o kterých informuje v tiskové zprávě Michal Bregant, které by AČK použila proti Michalu Bergantovi a jeho pracovníkům, avšak v tiskové zprávě to tak vypadá. To, že kritická situace po nevydařených digitalizacích NFA tzv. „Norských fondů“ vzbudila nesouhlas odborné veřejnosti je fakt, který nelze v nejlepším případě považovat za důvod, aby se veřejnost domnívala, že kvůli tomuto nesouhlasu dojde k poškozování společného zájmu na zpřístupňování českého filmového dědictví. Tento výrok hraničí až s vydíráním. Veřejnost vnímá tento spor hlavě z pozice nespokojených diváků, kteří čekají, že poškozená díla budou opravena. Kdy?

NFA využil informačního embarga ministra kultury, které mělo sloužit ke zklidnění situace a nastavení prostředí pro dialog, k nastolení placené mediální masáže prostřednicvím několikastránkových komerčních příloh deníků Lidové noviny a Hospodářské noviny a pořádáním uzavřených tiskových konferencí, ve kterých rozdával spřáteleným novinářům sebechvalné tiskoviny, které nijak nereflektují situaci kolem četných kritických hlasů na nepodařené digitalizace. Ve stejné době zaútočili historikové (Matěj Strnad a Helena Bendová) na půdě Akademického senátu FAMU na výzkumný tým NAKI, který v té době dodržoval ministrovo embargo a neprováděl žádné prezentace či tiskové zprávy. Napadl jej pro neetické a nevědecké jednání při řešení projektu NAKI, aniž by pisatelé četli zadání projektu a jeho cíle. Dokonce ani Asociace českých kameramanů se v té době nevyjadřovala k situaci, protože poslechla příkazu svého prezidenta Marka Jíchy, byť s ním zásadně nesouhlasila.

Nerozumíme zcela výtce ministra vůči AČK. Proč se NFA může manipulativně vyjadřovat k digitalizaci a osočovat či napadat výzkum NAKI a AČK či FITES a v době informačního embarga může jednostranně  informovat veřejnost o konání kulatého stolu. AČK se nesmí vyjádřit? Nesmíme se bránit? Pan Matěj Strnad údajně seděl u kulatého stolu. č.1 a tedy o embargu věděl. Pan Matěj Strnad je studentem FAMU a současně vedoucím digitalizace „norských fondů“ a zaměstnancem NFA.

Aby nedošlo k dalším manipulacím, zveřejňujeme tiskovou zprávu NFA a podklady ke kulatému stolu, které pozvaní účastníci nedostali předem k dispozici. Diskuze k navrhovaným metodám, postupům či etických kodexům nemohla proto proběhnout. Zveřejňujeme je pro informovanost našich členů AČK na našich webovských stránkách.

Podáváme rovněž náš rozbor těchto dokumentů o postupu digitalizace Státního fondu kinematografie a metody NFA, kterou jsme vypracovali jako příspěvek naší asociace k diskuzi u event. dalšího kulatého stolu, ke kterému budeme, doufáme,  také přizváni. Text nese název: ANALÝZA AČK O STUACI V DIGITALIZACI FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.

Asociace českých kameramanů informuje své členy o veřejném dění, proto dokumenty podepisuje jménem AČK. Objeví-li se na našich webových stránkách nějaká zpráva bez podpisu, znamená to automaticky, že podpis zní: Asociace českých kameramanů. Naše zprávy proto nepovažujte za nepodepsané.