Kameramani fotografují – výstava

Kameramani fotografují
Myšlenka na „zviditelnění“ kameramanů jako samostatných fotografů dostala konkrétní podobu v roce 2002. To bylo v den slavnostního předávání Ceny kameramanů v kině Lucerna, kdy byla poprvé zahájena výstava prací fotografujících kameramanů.
Od samého začátku jsme našli velkou podporu a porozumění u pana Václava Marhoula, který nám jako manažer a producent „Tvrdohlavých“ umožnil naši prezentaci v prostorách jejich galerie v paláci Lucerna. Výstava měla značný ohlas, a proto jsme se dohodli na uspořádání druhého ročníku tamtéž.
Při přípravě třetího ročníku došlo k problému – majitelka paláce se s galerií Tvrdohlavých nedohodla a Václav Marhoul musel její provozování ukončit. Proto jsme podle hesla — „dobrého pomálu“ – ukončili slibně se rozvíjející tradici a na nic se netěšili. Ovšem podle jiného známého hesla – „v nouzi poznáš přítele“ – se objevila kamarádka kameramana Pravoslava Flaka – Karolina Bayerová a naprosto nezištně nám nabídla svou galerii Bayer&Bayer v Řetězové ulici na Praze 1. A tak tedy proběhl ročník třetí — opět velice úspěšný.
V roce 2006 se podařilo dojednat prezidentovi A.Č.K. panu Josefovi Hanušovi výstavní prostor České spořitelny v atraktivním místě Prahy 1 v Rytířské ul. 29, a ještě před tím byla celá výstava instalována v Novém Městě nad Metují v Galerii Zázvorka u příležitosti konání festivalu filmové a televizní tvorby „Novoměstský hrnec smíchu“.
Na začátku roku 2008 se uskutečnil 5. ročník výstavy v prostorách foyeru Divadla Bez zábradlí v Praze 1.
A konečně letos se koná výstava v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze pod záštitou rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. Výstava fotografií českých kameramanů potrvá do 13. března 2009.
Vystavující kameramani: Karel Čihák, Vladimír Dousek, Pravoslav Flak, Josef Hanuš, Antonín Holub, Jiří Myslík, Pavel Rydl, Jiří Stivín, Jiří Šámal, Ivan Šlapeta, Richard Špůr, Jan Vaniš, Josef Vaniš a Ivan Vít.
Hostem je profesionální fotograf Herbert Slavík, který vystavuje sportovní fotografie.
P. S. Neodmyslitelnou zásluhu na realizaci výstav minulých i budoucích mají všichni fotografující kameramani, kteří jsou ochotni „nosit kůži na trh“.