JOSEF HANUŠ SLAVÍ 90. NAROZENINY

Asociace českých kameramanů oslavuje 90. narozeniny našeho kolegy a přítele, emeritního prezidenta AČK Josefa Hanuše.