JE DEN ANEBO NOC? NOVÝ FILM JIŘÍHO TRNKY

Vážené kolegyně a kolegové,

předkládáme Vám otevřený dopis OOA-S, Ochranné organizace autorské a její Expertní skupiny pro kontrolu digitalizace českých filmů adresovaný ministrovi kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi. Jde o stížnost na neustálé neautorské zásahy do podoby filmů ze Zlatého fondu české kinematografie. Posledním případem byla vulgární digitalizace filmu Jiřího Trnky Bajaja odvysílaný na ČT ART dne 14.11. 2020.

Asociace českých kameramanů se k tomuto protestu přidává. Dlouhodobě prosazujeme používání Certifikovaných metodik digitalizace národního filmového fondu metodou DRA. Ty jsou z nepochopitelných důvodů zakázány používat právě pro digitalizaci národního filmového fondu. Prosíme členy AČK o podporu tohoto dopisu. Ministerstvo kultury ještě nevyslyšeno naše protesty ani obdobné protesty našich kolegů z ostatních profesních sdružení a asociací.

Obě verze jsou hrozné, nerestaurované, ale ta vpravo je ze dne 14.11. 2020. Na Jiřího Trnku prostě nejsou peníze a když ano, tak to NFA objedná v Itálii anebo Maďarsku. V Praze v UPP by to totiž nedokázali…