GDPR a A.Č.K. – NUTNÉ OPATŘENÍ

Vážení kolegové,

dnešním dnem začítá platit nařízení Evropské Unie o ochraně osobích dat GDPR. Asociace českých kameramanů má na svých webovských stránkách prezentační seznam členů A.Č.K. – kameramanů a kameramanek včetně jejich osobních dat, jako jsou adresy, telefony, fotografie apod. Tento seznam jsme zřídili za účelem propagace našich členů a data zde uložená byla poskytnuta členy A.Č.K. s vědomím jejich veřejného využití. V rámci ochrany GDPR musíme od každého člena/ky A.Č.K. odbržet písemný souhlas k tomuto zveřejnění. Tento formulář připravíme pro valnou hromadu, kde se bude podepisovat. Kdo se nebude moci dostavit, bude mu tento formulář zaslán poštou.

V současné chvíli byl odkaz na stránkách A.Č.K. U každého člena A.Č.K. opatřen nápisem „KAMERAMAN/KA SOUHLASÍ S UVEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH DAT“. Prosíme Vás, kdyby někdo nechtěl mít svá data zveřejněná na stránkách A.Č.K. neprodleně nás o tom informujte a Vaše data budou vymazána. V této věci se prosíme obracejte na člena prezídia A.Č.K. Vidu Gunaratnu, který vede agendu seznamu členů A.Č.K.

Ještě připojujeme právní rozbor JUDr. Brychty k situaci GDPR v rámci působení A.Č.K.:

„Zdravím a k dotazu ohledně GDPR jen ve stručnosti sděluji, že uvedené nařízení se vztahuje hlavně na subjekty, které osobní údaje nějakým způsobem zpracovávají, tedy dále s nimi nějak nakládají.

Takovým subjektem A.Č.K. není, ale jelikož i prosté zveřejnění osobních dat např. na webovských stránkách se považuje za jejich zpracování, tak je třeba mít k jejich zveřejnění souhlas příslušných osob. Tento souhlas však není požadován až směrnicí GDPR, ale byl nutný i v minulosti (§ zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Pokud A.Č.K. potřebné souhlasy členů nemá, měla by si je samozřejmě opatřit. Pokud jde o udělení souhlasu usnesením valné hromady, tak to asi ne (nebyl by jasný souhlas každé jednotlivé osoby), ale jistě účastníci potvrzují účast na nějaké prezenční listině, tak by vedle toho podepisovali ještě souhlas se zveřejněním osobních údajů na webovských stránkách asociace. Pokud nebudou všichni členové asociace přítomni na valné hromadě, což je jistě pravděpodobné, tak jistě není třeba jejich osobní údaje z webovských stránek odstranit, ale budou jednotlivě emailem vyzváni, aby souhlas se zveřejněním osobních údajů poskytli. Asi neexistuje žádný zásadní důvod tento souhlas neposkytnout.“