DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ DIGITAL CINEMA DO KIN

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ DIGITAL CINEMA DO KIN
doc. Mgr. Jiří Myslík, vedoucí kabinetu techniky FAMU
doc. MgA. Marek Jícha, vedoucí katedry kamery FAMU

Toto doporučení je současně stanoviskem Asociace českých kameramanů.
Zavádění digitálních projekcí formátu Digital Cinema 4K/2K je přirozeným technologickým vývojem. Podmínky a kvalitativní parametry, které musí splňovat digitální kino, jsou přesně popsány v DCI (Digital Cinema Initiatives) specifikaci, ver. 1.2, kterou celosvětově respektují všichni provozovatelé digitálních kin. Je bezpodmínečně nutné seznámit se s tímto světovým standardem, než přistoupíme k digitalizaci kinosálů.
Přeměna kinosálů pro projekce v digitálním formátu má tyto základní podmínky:
1. Kinosál by měl být schopen dále promítat standardní 35mm filmové kopie. 35mm formát se neruší a bude v příštích letech souběžně využíván.
2. Uspořádání prostoru v projekční kabině musí umožnit bezvadný provoz obou systémů, 35mm projektorů a Digital Cinema 4K/2K. Je tedy nutné při usazení digitálního projektoru přenastavit a znovu zkalibrovat filmové projektory.
3. Velikost kinosálů je rozhodujícím parametrem pro volbu systémů 4K nebo 2K. Menší kinosály mohou instalovat systémy DC2K s vědomím, že je nebudou muset v budoucnu měnit. Na malém plátně rozdíl mezi 2K a 4K je sice viditelný, ale 2K projekční systém dokáže promítat rovněž 4K DCP filmy v dostatečné kvalitě. Větší kina naopak vyžadují systém 4K, protože rozdíl mezi 2K a 4K je markantní a rozhodující. Rozměry kinosálů doporučené Asociací českých kameramanů jako malé kinosály jsou max. 8x20m a rozměry pro velké kinosály jsou nad tímto limitem.
4. Kino by mělo nabídnout vyšší obrazovou kvalitou, než může mít divák doma při sledování domácího kina v rozlišení HDTV (1920×1080 obr. bodů), které se blíží hodnotě 2K. Budeme-li chtít využít rozlišovací schopnosti zdravého lidského oka, které rozliší z 1 metru dva body ve vzdálenosti 0,2mm (visus 20/20), můžeme lehce spočítat pro příslušný kinosál rozlišení promítaného obrazu. Pro výpočet rozlišení promítaného obrazu v závislosti na rozměrových dispozicích kinosálu se počítá s mírně zhoršeným zrakem diváka (ne všichni mají ideální visus): z 1 metru rozliší oko dva body ve vzdálenosti 0,3mm. Kinosál například v Městské knihovně v Praze má délku 25m a plátno široké 11m. Divák sedící 10m od plátna (to je místo přibližně v polovině sálu) rozliší dva obrazové body vzdálené 3mm. Z toho vyplývá, že potřebujeme rozlišení 3,7K ( 11000/3=3666). Většina projektorů využívá čipy typu DLP (Digital Light Processing), které jsou dnes vyráběny s max. rozlišením 2K. Společnost Sony vyvinula vlastní čip SXRD s rozlišením 4K. Příští rok by měly být uvedeny na trh projektory 4K s čipy DLP a bude nabízen upgrade současných 2K projektorů. Asociace českých kameramanů doporučuje zásadně preferovat formát DC4K jako světový standard projekcí celovečerních hraných filmů.
5. 3D technologie jsou dnes žádanou projekční technologií. Jde o boom, který ale vyžaduje extrémní financování vzniku takového filmu a nejistota, zda se tento boom udrží formou trvalé produkce alespoň v zahraničí by nás měla vést k opatrnosti. Doporučujeme orientovat se v úvahách o zavedení 3D projekce do našich kin s obezřetností a využitím postupu, že prioritní je projekce 2D – DC4K. Budou-li nutné rozpočtové kompromisy, spojené se zakupováním dvojitých pláten, doporučujeme zásadně upřednostnit kvalitní plátno pro 2D.
6. Důležitá je adjustace plátna (pláten), pozor na nedokonalé systémy výsuvných pláten, kde může dojít časem ke krabatění plátna. Rovněž je důležitá vnitřní úprava tonality stěn a stropu kinosálu — tmavý odstín s malým činitelem reflektance. Neopomenout také maskování formátů černými samety. Investice do digitální projekce by měla přinést divákům i korektní pozorovací podmínky v okolí plátna.
7. Důležitým parametrem kvality projekce jsou pozorovací podmínky v kinosále. Doporučujeme prostudovat normy pozorovacích podmínek jak pro 2D projekci tak pro 3D projekci a přizpůsobit tomu množství sedadel v sále, které se může pro oba tyto formáty výrazně lišit.
8. Obsluha digitálních projektorů je jednoduchá, ale to neznamená propuštění promítačů. Kino dále bude promítat 35mm kopie a promítači obsluhu digitálních projektorů samozřejmě zvládnou.