Deklarace o autorství kameramanů z prvního mezinárodního kongresu o autorských právech kameramanů

Deklarace o autorství kameramanů z prvního mezinárodního kongresu o autorských právech kameramanů
Na 1. mezinárodním kongresu o autorském právu kameramanů v Huelvě, v listopadu 2004, zástupci 28 národních kameramanských asociací z celého světa dospěli k následujícímu rozhodnutí:
Film a audiovizuální dílo je uznáváno na celém světě jako umělecká činnost, a proto je chráněna jako duševní vlastnictví zákony ve shodě s existujícím mezinárodním zákonodárstvím.
Většinou film a audiovizuální dílo je výsledek spolupráce několika tvůrců, atp.
Umělecká spolupráce kameramana na tvorbě kinematografického obrazu je vždycky nutná pro vznik filmu a/nebo audiovizuálního díla.
Kameraman je vždy autorem obrazové složky díla a v každém případě spoluautorem filmu a audiovizuálního díla.
Kameramani shromáždění na 1. mezinárodním kongresu o autorském právu kameramanů v Huelvě, uplatňují nárok na přesně stanovený status spoluautorství kameramana na filmu a audiovizuálním díle a požadují od veřejných autorit, aby použili všech potřebných prostředků k záruce naší ochrany a účinné účasti na každém zisku a všech dávkách vyrobených těmito pracemi.
Film to jsou pohyblivé obrázky. Bez těchto obrázků by nebylo filmu.
Huelva, 14. listopadu 2004