Cena AČK 2018

Cena Asociace českých kameramanů

Statut Cen Asociace českých kameramanů

1

Posláním udělovaných cen je přispět k publicitě kameramanské profese a jejích špičkových děl a současně ke zvyšování společenské a profesní prestiže Asociace českých kameramanů.

2

Udělovány jsou: Cena AČK. za vynikající kameramanské filmové dílo, Cena AČK za vynikající televizní dílo, Cena DILIA a AČK za celoživotní dílo, Uznání OOA-S studentovi oboru kamera filmové školy se sídlem v České republice za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu.

3

Ceny AČK za vynikající kameramanské dílo uděluje AČK na návrh poroty. Tyto ceny může obdržet i nečlen AČK Cenu DILIA a AČK. za celoživotní dílo uděluje DILIA a AČK na návrh prezidia AČK Uznání OOA-S studentovi oboru kamera filmové školy uděluje OOA-S a AČK na návrh prezídia Asociace českých kameramanů.

4

Ve zvláště výjimečných případech má porota právo udělit Čestné uznání za kameramansky přínosné dilo.

5

Ceny AČK jsou udělovány vždy na začátku kalendářního roku za díla uvedená v předešlém roce.

6

Porota je sedmičlená a je složena z významných kameramanů a představitelů ostatních filmových profesí a publicistů. Členem poroty nemůže být kameraman, který se podílel na tvorbě některého z nominovaných snímků.

7

Nominace na Cenu předkládají členové AČK a producentské firmy.

8

Přípravné práce a průběh udílení cen řídí prezidium AČK, které má možnost pro činnosti spojené s akcí uzavřít smlouvy s příslušnými institucemi.

9

V nejasných nebo Statutem cen nepředvídaných případech rozhoduje prezidium AČK, v neodkladných případech pak prezident s viceprezidentem.

10

Cenu vytvořil podle původní Ceny akademického sochaře Václava Lokvence pan Lukáš Kubíček.

Porota Ceny AČK za vynikající kameramanské dílo 2018

  • Mirek Janek, režisér
  • Vojtěch Rynda, filmový publicista
  • Šimon Špidla, strihač, předseda Asociace českých střihačů a střihaček
  • Mark Bliss, kameraman
  • Jaromír Šofr, kameraman
  • Pravoslav Flak, kameraman
  • Ivo Popek, kameraman

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Předání cen se konalo v středu 20.února 2019 v 18.30 hodin v kině Lucerna

Slavnostní večer zahájil prezident Asociace českých kameramanů prof Marek Jícha, večer uváděla moderátorka Jitka Novotná

„Při svém úvodním projevu opakovaně zdůrazňuji, že Asociace českých kameramanů vždy důsledně usiluje o podporu kvalitních uměleckých výsledků, o ochranu autorských práv filmových tvůrců a o zabezpečení důstojných pracovních podmínek pro výrobní štáby. Tímto naším postojem se snažíme podporovat a spoluvytvářet nové úspěchy českého filmu, nové filmy českých režisérů a producentů. Proto se Asociace českých kameramanů připojuje k protestu Asociace amerických kameramanů, našich profesních kolegů pracujících za oceánem, kteří v těchto dnech vedou překvapivý boj za to, aby mohly být v rámci Americké akademie filmového umění a věd udělovány Ceny Oskarů za profesní práci kameramanů, střihačů a filmových maskérů důstojně. To je nyní zásadně ohroženo. Věříme, že se takové rozhodnutí právě tlakem profesních asociací neprosadí. Asociace českých kameramanů se bude nadále snažit udržet prestiž kameramanské profese u nás doma, rovněž podporujeme prestiž profese filmového a televizního střihu i uměleckých masek a budeme pomáhat i kolegům z dalších filmových profesí. Uvědomujeme si, že právě jen a pouze všichni dohromady vytváříme jedinečné filmové dílo. Proto je dnešní udílení Cen Asociace českých kameramanů velmi významné. Tradičně patříme do rodiny posuzovatelů filmů, jako jsou Ceny TRILOBIT Českého filmového a televizního svazu FITES, Ceny české filmové kritiky a Ceny České filmové a televizní Akademie – Český Lev. Spolu s námi zpočátku každého roku hodnotí tvorbu vzniklou v roce uplynulém. Je zajímavé a možné porovnávat kritéria těchto hodnotitelů. Nominace na Ceny Asociace českých kameramanů si udržují vysokou profesní prestiž právě proto, že byly uděleny kameramany – členy Asociace českých kameramanů a filmovými či televizními producenty působícími v České republice.“

Marek Jícha

Cenu A. .K. a DILIA za celoživotní dílo převzal od pana předsedy dozorčí rady DILIA Vadima Petrova a čestného prezidenta AČK pana Josefa Hanuše pan kameraman Miroslav Fojtík.

Cenu za vynikající filmové dílo TOMAN, režiséra Ondřeje Trojana, převzal kameraman Tomáš Sysel od prof. Jaromíra Šofra, člena poroty, který zastupoval nepřítomného předsedu poroty, režiséra Miroslava Janka, dále od pana Petra Tichého, generálního ředitele Barrandov Studio a.s. a prezidenta A.Č.K., profesora Marka Jíchy.

Cenu za vynikající televizní dílo získal kameraman Marek Dvořák za televizní film režiséra Davida Ondříčka DUKLA 61 Cenu předali ředitel výroby České televize pan Václav Myslík a pan Jan Rybář z postprodukční společnosti PFX.

Uznáni OOA-S získal posluchač FAMU Tomáš Šťastný za snímek A PALE BLUE DOT. Cenu – skleněnou kameru – sklářskou práci od výtvarníka Mant předal syn výtvarníka Manto Dorian, peněžitou odměnu 20 000 Kč předal pan Jiří Větroň z OOA-S a bezplatný pronájem kamerové techniky v ceně 30 000 Kč předal pan Martin Klimpar ze společnosti BIOFILMS Rental.

© foto Ivan Vít a Vladimír Dousek

Přehled a historie udílení Ceny AČK

Cena AČK za celoživotní dílo

21. 1. 1996 kameramanovi Vladimíru Novotnému
9. 2. 1997 kameramanovi Janu Čuříkovi
22. 2. 1998 kameramanovi Svatopluku Malému
21. 2. 1999 kameramanovi Josefu Vanišovi
20. 2. 2000 kameramanovi Josefu Illíkovi
25. 2. 2001 kameramanovi Josefu Hanušovi
24.2.2002 kameramanovi Stanislavu Milotovi
23. 2. 2003 kameramanovi Janu Kališovi
29.2.2004 kameramanovi Iljovi Bojanovskému
27. 2.2005 kameramanovi Miroslavu Ondříčkovi
19. 2. 2006 kameramanovi Vladimíru Malíkovi
25. 2. 2007 kameramanovi Jiřímu Macákovi
23. 2. 2008 kameramanovi Ivanu Šlapetovi
28. 2. 2009 kameramanovi Františku Uldrichovi
27. 2. 2010 kameramanovi Juraji Šajmovičovi
26. 2. 2011 kameramanovi Andreji Barlovi
25. 2. 2012 kameramanovi Jaromíru Šofrovi
23. 2. 2013 kameramanovi Petru Polákovi in memoriam
15. 2. 2014 kameramanovi Vladimíru Opletalovi
11. 2. 2015 kameramanovi Jiřímu Kadaňkovi
24. 2. 2016 kameramanovi Jiřímu Macháněmu
23. 2. 2017 kameramanovi Františku Němcovi
28. 2. 2018 kameramanovi Kristiánovi Hynkovi
20. 2. 2019 kameramanovi Miroslavu Fojtíkovi
26. 2. 2020 kameramanovi Janu Malířovi
2. 9. 2021 kameramanovi Jiřímu Šámalovi

Cena AČK za vynikající filmové dílo

21. 1. 1996 kameramanovi Jaroslavu Brabcovi za film Poslední přesun
9. 2. 1997 kameramanovi Martinu Dubovi za film Zapomenuté světlo
22. 2. 1998 kameramanovi Vladimíru Smutnému za film Lea
21. 2. 1999 kameramanovi Martinu Štrbovi za film Je třeba zabít Sekala
20. 2. 2000 kameramanovi Štěpánu Kučerovi za film Návrat idiota
25. 2. 2001 kameramanovi Janu Malířovi za film Musíme si pomáhat
24. 2. 2002 kameramanovi Vladimíru Smutnému za film Tmavomodrý svět
23. 2. 2003 cena nebyla udělena
29. 2. 2004 kameramanovi Vladimíru Smutnému za film Mazaný Filip
27. 2. 2005 kameramanovi Vladimíru Smutnému za film Král zlodějů
19. 2. 2006 kameramanovi Markovi Jíchovi za film Skřítek
25. 2. 2007 kameramanovi Jaromírovi Šofrovi za film Obsluhoval jsem anglického krále
23. 2. 2008 kameramanovi Ramúnasovi Greičiusovi za film Tajnosti
28. 2. 2009 kameramanovi Vladimíru Smutnému za film Tobruk
27. 2. 2010 kameramanovi Miloslavu Holmanovi za film Protektor
26. 2. 2011 kameramanovi Alexandru Šurkalovi za film Habermanův mlýn
25. 2. 2012 kameramanovi Vladimírovi Smutnému za film Poupata
23. 2. 2013 kameramanovi Markovi Jíchovi za film Láska je láska
15. 2. 2014 kameramanovi Martinu Štrbovi za film Hořící keř
11. 2. 2015 kameramanovi Aleši Hartovi za film Raluca
24. 2. 2016 kameramanovi Cristianu Pirjolovi za film Schmitke
23. 2. 2017 kameramanovi Matinu Šecovi za film Anděl páně II
28. 2. 2018 kameramanovi Markovi Dvořákovi za film Špína
20. 2. 2019 kameramanovi Tomáši Syslovi za film Toman
26. 2. 2020 kameramanovi Vladimíru Smutnému za film Nabarvené ptáče
2. 9. 2021 kameramanovi Martinu Štrbovi za film Šarlatán

Cena AČK za vynikající televizní dílo

29. 2. 2004 kameramanovi Tomáši Syslovi za televizní pořad PF 77
27. 2. 2005 kameramanovi Tomáši Syslovi za televizní pořad Zlatá brána
19. 2. 2006 kameramanovi Martinu Šecovi za televizní pořad Hadí tanec
25. 2. 2007 kameramanovi Josefu Špeldovi za televizní pořad Zastřený hlas
23. 2. 2008 kameramanovi Jaromírovi Malému za televizní pořad Swingtime
28. 2. 2009 kameramanovi Martinu Šecovi za televizní pořad BrainStorm
27. 2. 2010 kameramanovi Kristiánu Hynkovi za televizní pořad Magdalena
26. 2. 2011 kameramanovi Karlovi Fairaislovi za film Zrozen bez porodu
25. 2. 2012 kameramanovi Martinu Šecovi za film Santiniho jazyk
23. 2. 2013 kameramanovi Petrovi Koblovskému za film Aplaus
15. 2. 2014 kameramanovi Marku Jandovi za seriál Cirkus Bukowsky
11. 2. 2015 kameramanovi Ivo Popkovi za televizní film Poslední cyklista
24. 2. 2016 kameramanovi Tomáši Syslovi za televizní film Americké dopisy
23. 2. 2017 kameramanovi Markovi Jandovi za televizní seriál Rapl
28. 2. 2018 kameramanovi Vladimíru Smutnému za televizní film Zádušní mše
20. 2. 2019 kameramanovi Markovi Dvořákovi za televizní film Dukla 68
26. 2. 2020 kameramanovi Martinu Dubovi za televizní seriál Vodník
2. 9. 2021 kameramanovi Martinu Žiaranovi za televizní seriál Herec

Čestná uznání

9. 2. 1997 kameramanovi Stanovi Slušnému za film Drahý mistře – J. Plečnik
22. 2. 1998 kameramanovi Jaromíru Kačerovi za film Cesta pustým lesem
28. 2. 2009 kameramanovi Karlu Fairaislovi za film Hlídač č. 47
26. 2. 2020 kameramanovi Ondřeji Belicovi za film Central Bus Station

Uznání Jaroslava Kučery

22. 2. 1998 posluchači FAMU Miroslavu Holmanovi
21. 2. 1999 posluchači FAMU Klausi Fuxjagerovi
20. 2. 2000 posluchači FAMU Davidu Čálkovi
25. 2. 2001 posluchači FAMU Radce Šplíchalové
24. 2. 2002 posluchači FAMU Martinu Matiáškovi
23. 2. 2003 posluchači FAMU Petru Koblovskému
29. 2. 2004 posluchači FAMU Martinu Matiáškovi
27. 2. 2005 posluchači FAMU Karlu Fairaislovi
19. 2. 2006 posluchači FAMU Janu Strnadovi
25. 2. 2007 posluchači FAMU Jaromírovi Pávíčkovi in memoriam
23. 2. 2008 posluchači FAMU Petrovi Bednářovi
28. 2. 2009 posluchači FAMU Reineru Nagelovi
27. 2. 2010 posluchači FAMU Gašperu Šnuderlovi
26. 2. 2011 posluchači FAMU Janu Šusterovi
25. 2. 2012 posluchači FAMU Michaelu Kabošovi
23. 2. 2013 posluchači FAMU Martinu Poláchovi
15. 2. 2014 posluchači FAMU Vidu Gunaratnovi
11. 2. 2015 posluchači FAMU Ondřeji Hudečkovi
24. 2. 2016 posluchačce FAMU Janě Hojdové

Uznání OOA-S

23. 2. 2017 posluchači FAMU Stanislavu Adamovi
28. 2. 2018 posluchači FAMU Adamu Machovi
20. 2. 2019 posluchači FAMU Tomáši Šťastnému
26. 2. 2020 posluchači FAMU Faraz Alamovi
2. 9. 2021 posluchači FAMU Leo Michaelu Brugesovi

Cena AČK za kameru dokumentárního filmu

2. 9. 2021 kameramanovi Petru Rackovi

Cena AČK za kameramansky přínosné filmové dílo

2. 9. 2021 kameramanovi Divišovi Markovi
2. 9. 2021 kameramanovi Václavu Tlapákovi