AUTORIZOVANÁ VERSUS NEAUTORIZOVANÁ DIGITALIZACE

PROTOKOLY O DIGITALIZACI DRA PŘEDÁNY MINISTROVI KULTURY
Prezident Asociace českých kameramanů AČK Marek Jícha za přítomnosti předsedy Českého filmového a televizního svazu FITES Martina Vadase a Trilobitem oceněného Jiřího Krejčíka, ml. předal v Berouně na cenách TRILOBIT 2017 panu ministrovi Danielu Hermanovi názorný příklad jednoduchosti autorizované digitalizace – schvalovací protokoly dvou dokončených digitalizací filmů podle certifikované metodiky DRA. Protokoly jsou podepsané spokojenými autory, historiky i zadavateli digitalizační práce. Jde o nedávno kvalitně restaurované filmy Cesta z města režiséra Tomáše Vorla (VORELFILM) a Radúz a Mahulena režiséra Petra Weigla (ČESKÁ TELEVIZE). Pan ministr slíbil, že podpoří aktivitu vedoucí k porovnání neautorizovaných výsledků digitalizace prováděných NFA s tím, jak by vypadaly, kdyby byly vyrobeny novým autorizovaným postupem. Přímé porovnání autorizované a neautorizované metody by mohlo pomoci konečně rozhodnout, který z těchto dvou postupů je vhodný pro využití finančně náročných digitalizací filmů zlatého fondu české kinematografie.