PŘÍSPĚVEK AČK KE STANDARDIZACI A NOVÉ METODICE DIGITALIZACE FILMU

Návrh Asociace českých kameramanů — profesora MgA. Jaromíra Šofra AČK, profesora MgA. Marka Jíchy AČK, profesora Mgr. Jiřího Myslíka AČK, členů výzkumného centra Akademie múzických umění v Praze na katedře kamery FAMU:
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ FEDERACE KAMERAMANSKÝCH ASOCIACÍ IMAGO
CO JE ORIGINÁLEM FILMU
Evropská federace asociací kameramanů IMAGO a její členové – kameramani ze 47 zemí celého světa – prohlašují, že originálem filmu, jakožto produktu umělecké tvůrčí práce autorů filmu (režiséra, kameramana, scénaristy, hudebního skladatele a výtvarníků filmu) sestaveného do výsledné podoby a délky je:
ORIGINÁLNÍ NEGATIV — ON — sestřižený do výsledné délky filmu ve formě jednopásové nebo dvoupásové negativní role, připravené ke kopírování a nebo scanování.
ORIGINÁLNÍ ZVUKOVÝ NEGATIV — OZN — výsledné délky filmu ve formě jednopásové negativní role, připravené ke kopírování a nebo scanování.
REFERENČNÍ KOMBINOVANÁ KOPIE — RKK — barevně a jasově vyrovnaná kopie schválená kameramanem a zvukovým mistrem, která slouží k premiérovému předvádění filmu.
DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÝ AUTORIZÁT — DRA — vzniklý výsledkem digitálního převodu filmového originálního negativu v rozlišení 4K za účasti filmového digitálního restaurátora a za účasti autorů filmu nebo kvalifikovaných zástupců autorských asociací. DRA musí ctít původní vzhled díla za použití metodiky digitalizace filmových děl. Součástí týmu provádějícího DRA je i kolektivní správce autorských práv řešící zájmy autorů díla a jejich dědiců.
DIGITÁLNÍ MASTER DIGITÁLNÍHO FILMU — DCDM — vzniklý zpracováním nasnímaných obrazově-zvukových digitálních dat po schválení režisérem, kameramanem a zvukovým mistrem filmu, sloužící k archivaci digitálního filmu.
ON + OZN + RKK + DRA (DCDM) = ORIGINÁL FILMU
Za vznik nebo restaurování těchto částí originálu filmu nenáleží autorům díla další autorské honoráře nad výši danou původní autorskou smlouvou.
Všechny ostatní formátové modifikace, datové transfery a kopie jiného rozlišení, než byl film původně natočen, NELZE POVAŽOVAT ZA ORIGINÁL FILMU a jedná se o vznik nových verzí díla, které by měly být znovu jejich autorům zpoplatněny.
IMAGO