TERMÍN VALNÉ HROMADY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ – 18.6. 2024 v 17:00 hodin

Pozvánka na Valnou hromadu AČK za rok 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

v letošním roce máme povinnost udělat volební Valnou hromadu Asociace českých kameramanů. 

Prezidium Asociace českých kameramanů vyhlašuje termín Valné hromady AČK 2024 – v úterý dne 18. 6. 2024 od 17:00 hodin na Senovážném náměstí 978/23, SMOSK k-centrum, 110 00 Praha, Nové Město, v přízemí v sálu Zasedací místnosti 016. 

Program Valné hromady:

1. Zahájení – kontrola počtu přítomných

2. Volba orgánů VH:

2.1 Volba zapisovatele a ověřovatele

2.2 Volba skrutátora

2.3 Volba mandátové komise

2.4 Volba volební komise

3. Zpráva o činnosti Asociace českých kameramanů za uplynulé volební období

4. Zpráva o hospodaření A.Č.K. za rok 2023

5. Návrh rozpočtu A.Č.K. na rok 2024

6. Návrh prezidia k vyloučení nominantů bez uhrazených členských příspěvků

7. Prezentace a volba členů nového Prezidia Asociace českých kameramanů

8. Návrh usnesení Valné hromady A.Č.K.

9. Krátká zpráva o jednání s Českou televizí

10. Různé

11. Závěr

Budeme znovu hlasovat pro zástupce do prezidia Asociace českých kameramanů. Kandidatury dle zápisu AČK byly doručeny řádně k termínu 1.6.2024. Kandidáti se budou prezentovat osobně na zasedání Valné hromady se svým programem činnosti. Seznam nominantů: 

Standa Adam 

Daniel Adam 

Ondřej Belica 

Pavel Berkovič 

David Čálek 

Martin Čech 

Vidu Gunaratna 

Jana Hojdová 

Jessica Horváthová 

Lukáš Hyksa 

Marek Janda 

Marek Jícha 

Jiří Myslík 

Matěj Piňos 

Filip Rejč

Daniel Souček 

Martin Šec 

Josef Špelda 

Simon Todorov 

Ivan Vít 

Antonín Weiser 

S přáním pevného zdraví a dobrého světla, 

za Prezidium AČK 
prof. Marek Jícha 
prezident Asociace českých kameramanů