SLAVNOSTNÍ VEČER UDÍLENÍ CENA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ 2017

23. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Předání cen se konalo v středu 28. února 2018 v 18.30 hodin v kině Lucerna. Foto Pavla Jesetického ukazuje, jak Ceny čekaly v šatně zákulisí při přípravách na Slavnostní večer.

Slavnostní večer zahájil prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha večer uváděla moderátorka Jitka Novotná
„Vítám všechny členy Asociace českých kameramanů, naše vzácné hosty, sponzory a partnery naší Asociace, zkrátka přátele, kteří mají zájem na kultivaci tvůrčího prostředí v české kinematografii. Asociace kameramanů bude vždy stát na straně kvalitních pracovních výsledků, na straně ochrany autorských práv filmových tvůrců, na straně zabezpečení důstojných pracovních podmínek pro výrobní štáby a bude se dále snažit pomáhat českýcm režisérům a producentům v jejich snaze za další rozkvět českého filmu. Ano, Asociace kameramanů často kriticky hodnotí a upozorňuje na zbytečně vzniklé chyby, technologické nelogičnosti a zmatky, či jiné nesrovnalosti, ale mnohem raději upozorňuje na kvalitní výsledky, kterých se dosáhlo. Udílení prestižních Cen Asociace českých kameramanů je akcí, okamžikem setkání nad vydařenými filmovými a televizními díly a jejich hodnocením. Zmíníme dnes zde nejlepší filmy, které se podařilo natočit v loňském roce 2017, a to podle názorů členů Asociace českých kameramanů a zástupců filmových a televizních producentů v České republice. Ti filmy vybrali a nominovali. Každý z nominovaných kameramanů, ale i jeho režisér či režisérka jsou již touto nominací oceněni za vynikající práci.“ Marek Jícha

POROTA CEN A.Č.K. ZA VYNIKAJÍCÍ KAMERAMANSKÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ DÍLO ROKU 2017
Jan Prušinovský, režisér
Jiří Bartoška, prezident MFF Karlovy Vary
Jan Mattlach, střihač
Andrej Barla, kameraman
Josef Hanuš, kameraman
Jan Osten, kameraman
Ondřej Belica, kameraman


Cenu A.Č.K. a DILIA za celoživotní dílo převzal od pana místopředsedy dozorčí rady DILIA Zdeňka Zelenky a čestného prezidenta AČK pana Josefa Hanuše pan kameraman Kristián Hynek


Cenu za vynikající filmové dílo ŠPÍNA režisérky Terezy Nvotové převzal za kameramana Marka Dvořáka producent filmu pan Miloš Lochman od předsedy poroty, režiséra Jana Prušinovského, pana Filip Marka ze společnosti SAMUELSON a prezidenta A.Č.K. profesora Marka Jíchy


Cenu za vynikající televizní dílo získal kameraman Vladimír Smutný za televizní film režiséra Jiřího Svobody ZÁDUŠNÍ OBĚŤ Cenu předali generální ředitel České televize pan Petr Dvořák a pánové Tomáš Srovnal a Jan Rybář z postprodukční společnosti PFX


_Uznáni OOA-S získal posluchač FAMU Adam Mach za snímek KAMION Cenu – skleněnou kameru – sklářskou práci od výtvarníka Manto a peněžitou odměnu předala paní ředitelka OOA-S Eva Štěpánková dále pan Martin Klimpar ze společnosti BIOFILMS a syn výtvarníka Manto Dorian.
Na závěr slavnostního ceremoniálu byl promítnut Letopisný dokument Zuryny Lee o Kristiánovi Hynkovi, studentský snímek Adama Macha KAMION a na závěr Marek Jícha promítl Národním technickým muzeem digitálně restaurovaný chronofotografický záběr Étienna-Julese Mareye PLACE DE LA CONCORDE. Tento 120 let starý záznam na 88mm celuloidovém pásu bez preforace byl digitalizován podle certifikované metodiky DRA na Akademii múzických umění v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.


Slavnostní přípitek vítězům před projekcí filmu Marka Dvořáka a Terezy Nvotové ŠPÍNA
© foto Ivan Vít a Adam Mička