ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA Z POHLEDU AUTORŮ FILMU

Digitalizace “ Adéla ještě nevečeřela“ z pohledu autorů – „režiséra a kameramana“ filmu.

Rekapitulace: v srpnu 2014 jsem byl jakožto syn režiséra Oldřicha Lipského požádán prostřednictvím DILIA o souhlas s digitalizací filmu.

Protože se celoživotně věnuji jako svému povolání filmové postprodukci, včetně obrazové finalizace — tj. barevných obrazových korekcí, jsem si navýsost vědom, o jak subtilní a snadno pokazitelnou fázi dokončení filmu se jedná. Proto jsem, krom mnoha jiných otázek, vyslovil i požadavek, aby jako odborný konzultant byl přizván kameraman Štěpán Kučera — syn Jaroslava Kučery, autora původní obrazové podoby filmu.

Bohužel kameraman Štěpán Kučera přizván nebyl a já jsem souhlas s digitalizací neudělil. Věděl jsem dobře, proč tento požadavek kladu.

V letech 1976 a 1977 jsem byl přítomen přípravě, natáčení i dokončování „Adély“ a vím kolik pozornosti můj otec režisér Oldřich Lipský a kameraman Jaroslav Kučera, ve spolupráci s architektem Vladimírem Labským, kostýmním návrhářem Theodorem Pištěkem a výtvarníkem Janem Švankmajerem, věnovali obrazové stránce filmu, využití všech výtvarných lahodností poskytovaných pražskou secesí, včetně výsledných barevných jemností a stylizací.

Toto vše bylo v sázce při neinformovaném, či dokonce nesprávném přístupu k barevným korekcím. Kameraman Jaroslav Kučera používal mnohde při natáčení změkčujících filtrů, barevných polotónů při svícení, byl použit, v té době ne běžně dostupný, negativní materiál Kodak s jemným podáním a zrnitostí. Také tím vším významně přispěl k celkovému působení tehdejší verze filmu na diváka.

Výsledek: V kině Lucerna jsme 14.11.2015 shlédli digitalizovanou podobu filmu „Adéla ještě nevečeřela“ Původní obrazový koncept byl nepochopen, nedodržen. Proč? Kdo se barvení účastnil, jsme se z titulků nedozvěděli. Barevné podání je nejen nevyrovnané, místy dryáčnické, postrádající jemnocit a eleganci původního.

Technicky je mnoho co vytýkat. Nakonec učinili to již kameramané na webových stránkách asociace.

Ani se zvukem není vše v pořádku. Místy rozpadající se, přebuzený zvuk, by misru zvuku ing. J. Lenochovi radost neudělal. Jaroslav Kučera ani Oldřich Lipský by s touto podobou svého filmu spokojeni nebyli.

Na závěr si dovolím pochybovat, zda takto provedená změna obrazového podání, není příliš velkým zásahem do autorské podoby a umělecké úrovně. Pokud již autoři nežijí a nemohou své dílo bránit, musí být ustaven odbornější postup, garantující lepší výsledek.

Lipský Dalibor

Asociace českých kameramanů jen dodává

Vždyť přece již vznikla Metoda DRA, která odborně řeší problematiku digitálního restaurování a na pražské AMU již vznikla refrenční měřící a poradenská digitální laboratoř CPA, postavená ze státních prostředků, aby na akademické půdě mohla nezávisle řešit problematické případy. Nechť odborníci tedy rozhodnou, jak má film Adéla ještě nevečeřela vypadat. Vše o Metodě DRA je na stránkách projektu www.research-dra.com.