VALNÁ HROMADA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ 12. března 2014

12. března 2014 proběhne Valná hromada Asociace českých kameramanů viz. pozvánka: V Praze 26. 2. 2014

Vážený kolego, vážená kolegyně,
Prezídium Asociace českých kameramanů svolává dle rozhodnutí, učiněného na poslední Valné hromadě AČK dne 18. prosince 2013 novou Valnou hromadu AČK. Setkání všech kameramanů a kameramanek AČK se bude konat ve středu 12. března 2014 v 18.00 hodin v budově K — Centra, Senovážné nám. 23, Praha 1 v přízemí budovy, zasedací místnost číslo 16.
Program Valné hromady Asociace českých kameramanů
dne 12. března 2014 od 18.00hod:
1. Zpráva o činnosti Asociace českých kameramanů od poslední Valné hromady
2. Řešení vztahů AČK s IMAGO
3. Projednání Deklarace IMAGO o DRA Valnou hromadou AČK
4. AČK navrhuje MK ČR registrovat 200 filmů „zlatého fondu české kinemtografie“,vybraných expertními týmy Filmové rady jako národní kulturní památky.
5. Různé

Těšíme se na setkání s Vámi.
prof. MgA. Marek Jícha