Právní zastupování a porady

Pro členyPrávní zastupování a poradyHonoráře kameramanůPojištění odpovědnosti

Zastupovaným autorem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl, autor audiovizuální složky filmových děl, či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Zastupování v OOA-S je bezplatné a autoři mohou čerpat bezplatně 1 hodinu právní poradny zdarma. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na webových stránkách nebo osobně na adrese kanceláře OOA-S.

www.ooas.cz