Honoráře kameramanů

Pro členyPrávní zastupování a poradyHonoráře kameramanůPojištění odpovědnosti

Vážení členové,

informujeme Vás, že stanovování minimálních honorářových sazeb kameramanů a jejich zveřejňování na internetových stránkách AČK za stávajícího právního stavu není povoleno. Jsme odbornou profesní organizací, která bohužel nemá žádnou možnost vydávat sazebníky způsobilé ovlivnit cenotvorbu na trhu. AČK se zcela podřizuje platným právním normám. V této věci spolupracujeme s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (se sídlem 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7), na základě jehož důrazného upozornění v rámci preventivní činnosti úřadu jsme odstranili i starší neaktuální dokumenty z této sekce. Tím ovšem není nikterak dotčen zájem AČK o zlepšování podmínek profesionálních kameramanů a o jejich zrovnoprávnění ve smluvních vztazích vůči filmovým i televizním produkcím a jiným tvůrcům programu.

Do budoucna hodláme usilovat o změnu právního prostředí dle zahraničních referencí. Na jejím prosazení teď bude prezidium AČK pracovat.