Statut Cen AČK

Asociace českých kameramanůKdo je kameramanStanovyPrezidium AČKStatut Cen AČKPřihláškaKontakt
 1. Posláním udělovaných cen je přispět k publicitě kameramanské profese a jejích špičkových děl a současně ke zvyšování společenské a profesní prestiže Asociace českých kameramanů.
 1. Udělovány jsou:
  • Cena AČK za vynikající kameramanské filmové dílo,
  • Cena AČK za vynikající televizní dílo,
  • Cena DILIA a AČK za celoživotní dílo,
  • Uznání OOA-S určené studentovi oboru kamera filmové školy se sídlem v České republice za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu,
  • Cena za reklamu,
  • Cena za dokumentární dílo.
 1. Ceny AČK za vynikající kameramanské dílo uděluje AČK na návrh poroty.   Tyto ceny může obdržet i nečlen AČK. Cenu DILIA a AČK za celoživotní dílo uděluje AČK na návrh prezidia AČK, Uznání OOA-S studentovi oboru kamera filmové školy uděluje OOA-S a AČK na návrh prezidia Asociace českých kameramanů, Cenu za reklamu uděluje AČK na návrh prezidia AČK.
 1. Porota ve výjimečných případech může udělit Cenu za kameramansky přínosné dílo.
 1. Ceny AČK jsou udělovány vždy na začátku kalendářního roku za díla uvedená v předešlém roce.
 1. Porota je sedmičlenná a je složená z významných kameramanů a představitelů ostatních filmových profesí a publicistů. Členem poroty nemůže být kameraman, který se podílel na tvorbě některého z nominovaných snímků.
 1. Nominace na Cenu předkládají členové AČK dobrovolně, členové prezida AČK povinně a dále producentské firmy České republiky dobrovolně do 20. prosince roku, pro který jsou Ceny AČK určeny.
 1. Přípravné práce a průběh udělení cen řídí prezídium AČK, které má možnost pro činnosti spojené s akcí uzavřít smlouvy s příslušnými institucemi.
 1. V nejasných nebo Statutem nepředvídaných případech rozhoduje prezídium AČK, v neodkladných případech pak prezident s viceprezidentem.
 1. Cenu vytvořil akademický sochař Václav Lokvenc a Jiří Kubíček