VÝZVA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ | Novinky

přidáno: 12.5.2021

Vážení páni poslanci a paní poslankyně,

my, členové Asociace českých kameramanů (dále jen AČK) jsme v nejužším pracovním styku s Českou televizí a jejím současným vedením. S velkým znepokojením sledujeme dění kolem volby 4 dalších členů Rady České televize. Profesní asociace (ARAS, APA, Fites…) dávaly společné návrhy kandidátů, z nichž se nikdo v užším výběru neobjevil. Chceme, aby byl proces volby radních transparentní a vedl k doplnění rady kvalitními kandidáty, kteří svou erudicí a mravními postoji pomohou ke zkvalitnění práce České televize. Výkon radních paní Hany Lipovské a pana Lubomíra Veselého nás o takových kvalitách ani úmyslech nepřesvědčil. Apelujeme na Vás, naši volení zástupci, zvažte, prosím, všechny možné cesty, jak oddálit volbu Rady do doby, než se sejde kvalitní a vyvážený výběr kandidátů. Česká televize má být nezávislá a objektivní. Chceme, aby Rada České televize, která je dozorčím orgánem, tyto zásady přímo nepopírala. Proto se jednomyslně připojujeme pod výzvu iniciativy respektovaných spolků, organizací, profesních svazů i významných osobností :

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ DIVÁCKÉ RADY ČT

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany ČR, zejména během pandemie COVID-19. Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Jako zástupci Divácké rady Vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady ČT odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky spojené s celým nominačním procesem.

Děkujeme. V úctě

Asociace ekologických organizací Zelený kruh

Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Asociace režisérů a scenáristů

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace profesionálních divadel

Česká konference rektorů

Česká rada dětí a mládeže

České centrum mezinárodního PEN klubu

Český filmový a televizní svaz FITES

Český olympijský výbor

EDUin

Ekumenická rada církví v České republice

Federace židovských obcí v ČR

Herecká asociace

Charita ČR

Institut dokumentárního filmu

Junák - český skaut

Nadace Charty 77

Konto Bariéry

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace Via

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Národní galerie

Post Bellum

Svaz měst a obcí ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Syndikát novinářů

Transparency International

Asociace českých kameramanů AČK

Josef Středula, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů

prof. Eva Zažímalová, předsedkyně, Akademie věd ČR

Prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národní divadlo

MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel, Česká filharmonie

Ivo Mathé, prezident, Česká filmová a televizní akademie

Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum

PhDr. Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv

PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel, Památník národního písemnictví

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů

Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol ČR

Karel Strachota, Člověk v tísni

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Ladislav Kratochvíl, ředitel, ORBI PONTES (ASNEP)

Jiří Stárek, Asociace základních uměleckých škol

Mgr. Bc. Hana Stýblová, členka rady Asociace ředitelů základních škol

prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanů