VALNÁ HROMADA IMAGO - DELPHI 2014 | Novinky

přidáno: 2.5.2014

VALNÁ HROMADA IMAGO IAGA 2014 – DELPHI v ŘECKU

Imago Annual General Assembly

Dne 25. a 26. dubna 2014 v řeckém Delphi v European Cultural Centre of Delphi zasedlo IMAGO na svém IAGA 2014. 25. dubna se jednalo téměř celý den o nových stanovách IMAGO. Byly diskutovány jednotlivé body a pozměňovací návrhy drobného charakteru. Zásadní body, tedy rovnocenné postavené všech členů IMAGO, jejich rozdělelní na řádné členy, asociované členy a čestné členy včetně názvu asociace: „IMAGO – European Federation of Cinematographers“ ve francoužštině pak: „IMAGO, Fédération Européenne des Directeurs de la Photographie Cinématographique“ byly odhlasovány. IMAGO tedy zůstává evropskou federací kameramanských asociací s mnoha přidruženými asociacemi ze světa, které mají rovnocenné postavení.

 

 

Podle pozměněného plánu agendy IAGA (výroční valné hromady IMAGO) nám byl dne 26. dubna 2014 ráno v 8.30 hodin poskytnut časový prostor jedné hodiny k vysvětlení historie i současného stavu rozpracovanosti i účinnosti našeho projektu NAKI AMU/NFA zabývající se metodikou DRA. Účastníci IAGA nerušeně a s plnou pozorností vyslechli náš věcný referát sestávající z části přednesené prof. MgA. Markem Jíchou a následně doplněné vystoupením prof. MgA. Jaromíra Šofra, nastiňujícím auditoriu výjímečnost fenoménu digitalizace ve službách současného restaurování. Projev logicky souvisel s aktuálním tématem ideologie a etiky digitálního restaurování. V následujícím čase, kdy posluchači mohli vyjádřit svůj názor na přednesené, nezaněl jediný komentář vyjadřující kritiku nebo negativní hodnocení probíhajícho pražského výzkumu. V projevu Marka Jíchy zazněl návrh na založení specializovaného IMAGO výboru zabývajícího se metodikou DRA. Okamžitou reakcí výboru IMAGO byl návrh na zrušení dosud existující Autorsko právní komise IMAGO a její nahrazení nově založenou komisí tzv.: „Authors rights and Film Heritage Committee“. Její vznik byl odhlasován bez projevu opozice.

Prezident Nigel Walters na úvod svého projevu ocenil aktivitu Asociace českých kameramanů a pražského výzkumného týmu a poděkoval za množství vynaložené energie a za prezentaci ideí zásadního významu. Zdůraznil, že je pro IMAGO důležité zklidnit rozjitřenou situaci, vzniklou neakceptací IMAGO Deklarace o DRA a postojem osobnosti pana Nicoly Mazzantiho, prezidenta Evropské asociace archivů (ACE). Nigel Walters řekl, že je potřeba harmonizovat vzhtahy mezi IMAGO a ACE a navázat konstruktivní dialog, aby bylo možné dospět k uspokojivému konsensu. Zdůraznil, že výbor IMAGO uskuteční do půl roku pracovní schůzku s panem Nicolou Mazzantim, prezidentem ACE, a požádá jej o navázání dialogu.

Z reakcí je nutno jmenovat příspěvek polského prezidenta kameramanké Asociace PSC, Jerziho Zielinskiho, ASC, PSC, který seznámil auditorium se situací v polském archivu. Pan Zielinski se přímo sám účastní digitalizací polských filmů a má mnohé zkušenosti s přístupem archivářů k realizaci jednotlivých kroků současné digitalizace. Uvedl, že jsou polští kameramané zváni do archivu jako expertní poradci nebo kameramani řídící práci koloristy při restaurování. Ocenil metodu DRA.

Podobně zazněly příspěvky australského a makedonského reprezentanta Rona Johansona a Tomi Salkovskiho. Ukázalo se, že kameramani jsou pro potřeby kvalitní digitalizace běžně zváni do archivů pro jejich bezprostřední profesní zkušenosti.

Polský prezident seznámil auditorium s nápadem PSC, pozměnit jméno polské asociace. V angličtině jejich jméno zůstává, ale v polštině se mění na Asociace autorů filmového obrazu. Tento nápad nás zaujal. Myslíme si, že by Asociace českých kameramanů v rámci příprav nových stanov AČK mohla také uvažovat o podobné změně. Například by se mohla jmenovat:

„Asociace českých kameramanů – autorů filmové a televizní fotografie“

Ještě stojí za zmínku návrh Portugalské asociace na založení Educational Committee, který byl rovněž projednán a rovněž schválen. Výbor by měl jednotit názory, jak vyučovat kameramanskou profesi v době digitální kinematografie.

Asociace českých kameramanů provedla annonci 6tého ročníku Mezinárodního kameramanského filmového festivalu KAMERA OKO 2014.

Asociace českých kameramanů dostala mandát zastupovat v hlasování asociaci slovenských kameramanů ASK, což jsme rádi uskutečnili. Naše dvě bratrské Asociace jsou si názorově velmi blízké, a tak věříme, že jsme názory našich slovenských kolegů řádně zastoupili.

Jde tedy o dobrou zprávu pro všechny milovníky utracených peněz na ne zcela funkční organizaci IMAGO:

ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ Z IMAGO NEVYSTOUPILA !!!

 

 

Zpráva delegátů AČK - Marka Jíchy a Jaromíra Šofra