VALNÁ HROMADA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ 25. 6. 2015 | Novinky

přidáno: 26.6.2015

Dne 25. června 2015 se konala Valná hromada Asociace českých kameramanů.

Šlo o volební valnou hromadu s programem:

1. Zpráva o činnosti Asociace českých kameramanů od poslední Valné hromady a za celé období práce odstupujícího prezídia

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období

3. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2014

4. Návrh rozpočtu na rok 2015

5. Volba členů nového prezídia Asociace českých kameramanů

6. Různé

Do nového prezídia byli zvoleni tito členové:

Jiří Myslík, Josef Špelda, Jaromír Šofr, Marek Jícha, Horváthová Jesicca, Vidu Gunaratna, Martin Čech, Ivan Vít, Jan Šuster, Klaus Fuxjäger, Petr Koblovský

Nové prezídium si zvolilo svého prezidenta a víceprezidenta:

prezidentem Asociace českých kameramanů je prof. MgA. Marek Jícha

a

víceprezidentem je prof. Mgr. Jiří Myslík