PŘÍSPĚVEK AČK KE STANDARDIZACI A NOVÉ METODICE DIGITALIZACE FILMU | Novinky

přidáno: 8.3.2012

Návrh Asociace českých kameramanů – profesora MgA. Jaromíra Šofra AČK, profesora MgA. Marka Jíchy AČK, profesora Mgr. Jiřího Myslíka AČK, členů výzkumného centra Akademie múzických umění v Praze na katedře kamery FAMU:

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ FEDERACE KAMERAMANSKÝCH ASOCIACÍ IMAGO

CO JE ORIGINÁLEM FILMU

Evropská federace asociací kameramanů IMAGO a její členové - kameramani ze 47 zemí celého světa - prohlašují, že originálem filmu, jakožto produktu umělecké tvůrčí práce autorů filmu (režiséra, kameramana, scénaristy, hudebního skladatele a výtvarníků filmu) sestaveného do výsledné podoby a délky je:

ORIGINÁLNÍ NEGATIV – ON – sestřižený do výsledné délky filmu ve formě jednopásové nebo dvoupásové negativní role, připravené ke kopírování a nebo scanování.

ORIGINÁLNÍ ZVUKOVÝ NEGATIV – OZN – výsledné délky filmu ve formě jednopásové negativní role, připravené ke kopírování a nebo scanování.

REFERENČNÍ KOMBINOVANÁ KOPIE – RKK – barevně a jasově vyrovnaná kopie schválená kameramanem a zvukovým mistrem, která slouží k premiérovému předvádění filmu.

DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÝ AUTORIZÁT – DRA – vzniklý výsledkem digitálního převodu filmového originálního negativu v rozlišení 4K za účasti filmového digitálního restaurátora a za účasti autorů filmu nebo kvalifikovaných zástupců autorských asociací. DRA musí ctít původní vzhled díla za použití metodiky digitalizace filmových děl. Součástí týmu provádějícího DRA je i kolektivní správce autorských práv řešící zájmy autorů díla a jejich dědiců.

DIGITÁLNÍ MASTER DIGITÁLNÍHO FILMU – DCDM – vzniklý zpracováním nasnímaných obrazově-zvukových digitálních dat po schválení režisérem, kameramanem a zvukovým mistrem filmu, sloužící k archivaci digitálního filmu.

ON + OZN + RKK + DRA (DCDM) = ORIGINÁL FILMU

Za vznik nebo restaurování těchto částí originálu filmu nenáleží autorům díla další autorské honoráře nad výši danou původní autorskou smlouvou.

Všechny ostatní formátové modifikace, datové transfery a kopie jiného rozlišení, než byl film původně natočen, NELZE POVAŽOVAT ZA ORIGINÁL FILMU a jedná se o vznik nových verzí díla, které by měly být znovu jejich autorům zpoplatněny.

IMAGO