PREMISY MASTER CLASSU JAROMÍRA ŠOFRA Z 49. MFF KARLOVY VARY | Novinky

přidáno: 10.7.2014

 

 

PREMISY MASTER CLASS(u) JAROMÍRA ŠOFRA:1)


Pro digitální restaurování filmů do původní autory vytvořené podoby nelze uplatňovat jen metody založené na pouhých technických postupech.2)


Na pracovišti hypotetického filmového restaurátora nemůže chybět osoba transformující hodnoty originálního negativu do pozitivního obrazu způsobem, který je profesně totožný s rutinním i tvůrčím postupem invenčního profesionálního kameramana. Kdo to má být, žije-li kameraman, autor obrazu daného filmu? A kdo to má být, jestliže tento autor již nežije?3)


Nástroj digitalizace ve službách restaurování kulturního filmového dědictví je mocný a nabízí dříve netušené možnosti. Restaurování tímto způsobem nesmí být za žádných okolností krokem zpět, ústupem od kvalit, jichž bylo dosaženo stoletým vývojem analogové fotochemické filmové fotografie a tvůrčím vkladem kameramana.4)


Vlastní podstatou restaurování je znovuzrození původního autorského obrazového konceptu pro novou digitální existenci díla. Nalézání původního konceptu filmového obrazu nemá nic společného s čistě technickým a někdy i pejorativním pojmem „čištění filmu“.5)


Obavy z takzvaného „vylepšování filmu“ je mylnou námitkou již z toho důvodu, že originální negativ filmu je digitálním skenerem „vnímán“ jinak, než dřívější pozitivní surovinou a zpracováním ve filmové laboratoři. Poněvadž negativ je nosičem autorské vůle kameramana, autorská vůle se pomocí digitálního skeneru právem dostává nově ke slovu.6)


Po vymizení obrazového konceptu pouhým stárnutím a opotřebením filmové kopie už není a nebude co napodobovat. Takto degradovaná kopie se stává bezcennou informací o filmu z hlediska obrazového a zvukového konceptu. Zůstává pouze částečnou informací o hereckých osobnostech a základech dějové struktury. Ztráta obrazového konceptu se dále dotýká i střihové skladby a tím pádem i hodnot režisérovy práce.

7)

Etika práce kameramana spočívá v nepodléhání předstíranému odbornictví. Řeč o úsilí o zachování autenticity filmového díla, bez návodu jak na to, je předstíraným odbornictvím.