POZVÁNKA NA ČTVRTLETNÍK FITES O DIGITALIZACI JAKO KULATÝ STŮL | Novinky

přidáno: 12.10.2014

73. ČTVRTLETNÍK FITES – KULATÝ STŮL DIGI/REST

s tématem digitalizace, restaurování a zpřístupňování českého filmového fondu

PROGRAM Kdy a Kde?

Ve čtvrtek 16. října 2014 od 10 do 15 hod. ve Velkém sálu kina Světozor – Praha 1 Vodičkova ul.41.

Kulatý stůl s přednesenými příspěvky, představením metodik, presentacemi terminologie a předvedením ukázek, na které naváže moderovaná diskuse

Z kulatého stolu bude pořízen zvukový záznam a steno jako příloha časopisu Synchron.

Cílem Čtvrtletníku je osvěta a zprostředkování dialogu v relativně novém oboru digitálního restaurování. Pomozte nalezení cesty k důstojné prezentaci a zpřístupnění českého filmového dědictví.

9:45 - 10:00 příchod účastníků

10:00 - 10:05 Martin Vadas, předseda FITES - zahájení, přivítání hostů a úvodní slovo

10:05 - 10:20 PhDr. Michal Bregant, generální ředitel NFA, – Národní filmový archiv v současné době a role digitalizace filmového dědictví

10:20 - 10:55 Mgr.Anna Batistová, Ph.D., ředitelka sekce audiovizuálních sbírek NFA, Jeanne Pommeau, Vladimír Opěla, Bc. Jan Zahradníček - Strategie a metodiky digitalizace

10:55 - 11:45 prof. MgA. Marek Jícha a prof. MgA. Jaromír Šofr, - metoda DRA a výzkum NAKI – záměr, ukázky, průběžné výsledky, problémy a zkušenosti

11:45 - 12:00 Mgr.Helena Bezděk Fraňková, ředitelka a Bc. Petr Vítek, předseda Rady Státního fondu kinematografie, - Státní fond kinematografie a DRA

12.00 - 12.08  doc. Ivo Mathé, bývalý rektor AMU - Organizační, ekonomické, formální aspekty digitalizace.

12:08 - 13:10 moderovaná diskuse 1. část – dotaz max. 1 min. – odpověď či poznámka max. 3 min.

13:00 - 13:20 přestávka na občerstvení a ukojení závislostí

13:20 - 13:30 ing. Petr Šikoš, ředitel Nadace české bijáky, - digitální restaurování filmů Nadací české bijáky

13:30 - 13:40 Alexander Michailidis, ministerstvo kultury - Širší strategie digitalizace MK a eCulture

13:40 - 13:55 Petr Rezek, v jednání - pohled filosofa

13:55 - 14:05 Mgr. Petr Dvořák, generální ředitel České televize, Digitalizace filmového fondu z hlediska poskytovatele veřejné služby

14:05 - 14:55 moderovaná diskuse 2. část – dotaz max. 1 min. - odpověď či poznámka max. 3 min.

14.55 - 15:00 Martin Vadas - závěr - poděkování intervenujícím, milým hostům, spolupracujícím organizacím i účastníkům v hledišti, stenotypistům aorganizátorům. . .