CENA PREZIDENTA AČK ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2020 | Novinky

přidáno: 10.12.2019

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje 2. ročník soutěže o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter - novoroční přání k roku 2020.

 

Účastnit se mohou pouze členové AČK. Každý soutěžící pošle elektronicky své P.F. 2020 na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2020. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2020 a ocení je Cenou prezidenta AČK za nejlepší PF roku 2020.

Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající PFky, věřím, že tato soutěž bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů a kameramanek.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2020

Ještě jedna nesouěžní PF od Vidu Gunaratny:

 

prof. MgA. Marek Jícha,  prezident Asociace českých kameramanŮ

 

Ivan Šlapeta

 

Pravoslav Flak

 

Josef Hanuš

 

David Poyhar

 

Pavel Rydl

 

 

Jaromír Šofr

 

 

Jaro Waldeck

 

Vidu Gunaratna

 

Jiří Stivín

 

Vladimír Dousek

 

Jiří Myslík

 

Daniel Souček

 

Ivan Vít