CENA PREZIDENTA A.Č.K. ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2019 | Novinky

přidáno: 20.12.2018

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje soutěž o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter - novoroční přání k roku 2019. Kdo se chce účastnit soutěže, nechť pošle elektronicky své P.F. na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2019. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2019 a ocení jej Cenou prezidenta A.Č.K. za nejlepší P.F. roku 2019. Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč.

Sám prezident A.Č.K., který se soutěže osobně neúčastní, vykopává soutěž svým P.F. 2019, které nemusí být inspirací, ale jen podnětem k otevření této nové soutěže. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající P.F.ky věřím, že tato soutěž, bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2019

prof. MgA. Marek Jícha

prezident Asociace českých kameramanů

Pravoslav Flak

 

Pavel Rydl

 

Vladimír Holomek

 

Vidu Gunaratna

 

 Petr Štulíř

 

 

 Richard Špůr

 

Ivan Vít

 

Marek Janda

 

Martin Preiss

 

Vladimír Holomek

 

Karel Kajfosz

 

Michal Hájek

 

 

Daniel Souček

 

David Ployhar

 

 

Vladimír Dousek 

 

************

Po velmi dlouhém a nelehkém zvažování a současně s poděkováním všem zúčastněným soutěžícím kameramanům a s uznáním vysoké kvality jejich fotografií i nápaditosti PF 2019 prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha ocenil vítěze:  kameramana Pravoslava Flaka