BYL PŘIJAT NOVÝ ČLEN AČK ROBERT RICHARDSON, ASC | Novinky

přidáno: 3.12.2020

Po přečtení knihy Česká kameramanská škola a s přihlédnutím k dlouhodobému obdivu k české kinematografii se americký kameraman Robert Richardson ASC rozhodl vyplnit a podat přihlášku do Asociace českých kameramanů. Prezídium na svém jednání dne 30. listopadu 2020 jeho žádosti vyhovělo a tento významný americký kolega se opravdu stal jedním za našich členů. Jde o velké uznání České kameramanské školy, práce českých kameramanů, která je-li dostatečně prezentována, má se čím pochubit. Jsou to výsledky naší práce za uplynulých 100 let a symbolický dárek AČK k jejím 100 letům k výročí, které si v letošním roce připomínáme.

Robert Richardson ASC, AČK:  https://www.csfd.cz/tvurce/67272-robert-richardson/

Knihu ČESKÁ KAMERAMANSKÁ ŠKOLA dostane každý člen AČK zdarma. Měli jsme ji pro Vás připravenou jako vánoční dárek pro každoroční Vánoční setkání českých kameramanů v MATu. Bohužel vánoce musely být kvůli covid-19 zrušeny, tak alespoň dovolte, abychom Vám ji předali osobně. Máme novou klubovnu AČK na adrese: Novotného lávka 5, Praha 1, kam se můžete dostavit osobně k vyzvednutí tohoto dárku. Kniha se bude vydávat v termínech:

- 10. prosince v 15:00 - 16:00 hodin

- 11. prosince v 15:00 - 16:00 hodin

- 15. prosince v 17:00 - 18:00 hodin

- 17. prosince v 15:00 - 16:00 hodin

Obraťte se prosíme na Vidu Gunaratnu na jeho emailovou adresu: vidumg@icloud.com, kam mu nahlaste, v který den byste si pro knihu přišli. Připomínáme také Vaše dvě povinnosti:

Zaplatit členské příspěvky, osobně anebo na č. účtu: 1935041339 / 0800 

Podepsat formulář GDPR

Neváhejte proto s cestou do nové klubovny AČK k vyzvednutí Vánočního dárku AČK.

VESELÉ VÁNOCE!