ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA Z POHLEDU AUTORŮ FILMU | Novinky

přidáno: 18.11.2015

Digitalizace „ Adéla ještě nevečeřela“ z pohledu autorů - „režiséra a kameramana“ filmu.

Rekapitulace: v srpnu 2014 jsem byl jakožto syn režiséra Oldřicha Lipského požádán prostřednictvím DILIA o souhlas s digitalizací filmu.

Protože se celoživotně věnuji jako svému povolání filmové postprodukci, včetně obrazové finalizace – tj. barevných obrazových korekcí, jsem si navýsost vědom, o jak subtilní a snadno pokazitelnou fázi dokončení filmu se jedná. Proto jsem, krom mnoha jiných otázek, vyslovil i požadavek, aby jako odborný konzultant byl přizván kameraman Štěpán Kučera – syn Jaroslava Kučery, autora původní obrazové podoby filmu.

Bohužel kameraman Štěpán Kučera přizván nebyl a já jsem souhlas s digitalizací neudělil. Věděl jsem dobře, proč tento požadavek kladu.

V letech 1976 a 1977 jsem byl přítomen přípravě, natáčení i dokončování „Adély“ a vím kolik pozornosti můj otec režisér Oldřich Lipský a kameraman Jaroslav Kučera, ve spolupráci s architektem Vladimírem Labským, kostýmním návrhářem Theodorem Pištěkem a výtvarníkem Janem Švankmajerem, věnovali obrazové stránce filmu, využití všech výtvarných lahodností poskytovaných pražskou secesí, včetně výsledných barevných jemností a stylizací.

Toto vše bylo v sázce při neinformovaném, či dokonce nesprávném přístupu k barevným korekcím. Kameraman Jaroslav Kučera používal mnohde při natáčení změkčujících filtrů, barevných polotónů při svícení, byl použit, v té době ne běžně dostupný, negativní materiál Kodak s jemným podáním a zrnitostí. Také tím vším významně přispěl k celkovému působení tehdejší verze filmu na diváka.

Výsledek: V kině Lucerna jsme 14.11.2015 shlédli digitalizovanou podobu filmu „Adéla ještě nevečeřela“ Původní obrazový koncept byl nepochopen, nedodržen. Proč? Kdo se barvení účastnil, jsme se z titulků nedozvěděli. Barevné podání je nejen nevyrovnané, místy dryáčnické, postrádající jemnocit a eleganci původního.

Technicky je mnoho co vytýkat. Nakonec učinili to již kameramané na webových stránkách asociace.

Ani se zvukem není vše v pořádku. Místy rozpadající se, přebuzený zvuk, by misru zvuku ing. J. Lenochovi radost neudělal. Jaroslav Kučera ani Oldřich Lipský by s touto podobou svého filmu spokojeni nebyli.

Na závěr si dovolím pochybovat, zda takto provedená změna obrazového podání, není příliš velkým zásahem do autorské podoby a umělecké úrovně. Pokud již autoři nežijí a nemohou své dílo bránit, musí být ustaven odbornější postup, garantující lepší výsledek.

Lipský Dalibor

 

Asociace českých kameramanů jen dodává:

Vždyť přece již vznikla Metoda DRA, která odborně řeší problematiku digitálního restaurování a na pražské AMU již vznikla refrenční měřící a poradenská digitální laboratoř CPA, postavená ze státních prostředků, aby na akademické půdě mohla nezávisle řešit problematické případy. Nechť odborníci tedy rozhodnou, jak má film Adéla ještě nevečeřela vypadat. Vše o Metodě DRA je na stránkách projektu:

www.research-dra.com    česká vlaječka