Složení prezídia pro období 2018 - 2021

 

prezident: 

prof. MgA. Marek Jícha

 

víceprezident:

prof. Mgr. Jiří Myslík

 

členové:

Martin Čech

Jaromír Šofr - kooptován Ondřejem Belicou

Josf Špelda

Antonín Weiser

Ivan Vít

Vidu Gunaratna

Jan Šuster

Martin Preiss - kooptován Davidem Čálkem

Jessica Horváthová