Složení prezídia pro období 2018 - 2021

 

prezident: 

prof. MgA. Marek Jícha

 

víceprezident:

prof. Mgr. Jiří Myslík

 

členové:

Vidu Gunaratna

Antonín Weiser

Josef Špelda

Jessica Horváthová

Martin Čech

Ivan Vít

Richard Špůr

Jan Šuster

Ondřej Belica