Minima denního nasazení:  ke stažení ZDE

 

 
Hlavní kameraman

- 10.000 Kč hraný film

- 6.000 Kč  televizní a nehraný film

- 2.000 Kč  přípravné nebo dokončovací práce

 
II. Kameraman. Švenkr.

- 5.000 Kč hraný film

- 4.000 Kč televizní a nehraný film

 
I.Asistent. Ostřič.

- 5.000 Kč hraný film

- 4.000 Kč televizní a nehraný film

 
II.Asistent kamery.

- 3.000 Kč hraný film

- 2.000 Kč televizní a nehraný film

 
Denní sazba 4 - 12 hodin práce včetně 1 hod. na oběd a dvě přestávky po 15 min.
 

Pracovní doba a podmínky:

 
Standardní pracovní den = 4 - 12 pracovních hodin, začíná v nebo po 6hod. ranní a ne později než v 18.00. Každá změna musí být nahlášena produkcí do 16.00 předcházejícího pracovního dne.
 
Standardní denní pracovní týden se skládá z jakýchkoli pěti/5/ po sobě následujících dnů, celkem z 60 pracovních hodin.
 
Standardní pracovní noc ("nočka") začíná po 18.00 hodině a je to 10 hodin práce + 0,5 hodiny na večeři.
 
Standardní noční pracovní týden se skládá z pěti/5/ následujících nocí, celkem 50 pracovních hodin.
 
Šestý den/noc + 50% denního honoráře.

Sedmý den/noc + 100% denního honoráře.

 

Přesčasy:

přesčasy se počítají za každou započatou hodinu práce

Hodinový honorář se rozumí jako 1/12 honoráře denního.

 
13 hodina  1/12 honoráře denního +příplatek 50%

14 hodina 1/12 honoráře denního + 100% hodinového honoráře,

vše přes 14. hodinu práce 1/12 honoráře denního + 150%

 
Mezi dvěma natáčecími dny musí být minimálně 10 hodin přestávka. Jinak tzv.vyrovnávačky.
 
Státem uznané svátky + 100%. To znamená 200% denní sazby za takovýto pracovní den.
 
KAMERAMAN JE SCHOPEN FYZICKY PRACOVAT VE 100% KVALITĚ POUZE 10 - 12 HODIN DENNĚ. POŽADOVANÉ PRACOVNÍ VÝKONY NAD TENTO LIMIT, A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ VZNIKLÉ PRACOVNÍ CHYBY, JDOU NA ZODPOVĚDNOST PRODUCENTŮ NUTÍCÍCH KAMERAMANY PRACOVAT NADLIMITNĚ. LIDSKÉ OČI I MOZEK SE NEDOKÁŽÍ TAK DLOUHO SOUSTŘEDIT A PODÁVAT BEZCHYBNÉ VÝKONY. POŽADOVÁNÍ TAKOVÉ PRÁCE JE PROTO NESYSTÉMOVÉ A ZÁKONY ZAKÁZANÉ!!!
 
Natáčecí den začíná okamžikem nasednutí do dopravního prostředku, dopravujícího kameramana na natáčení a končí vystoupením kameramana z dopravního prostředku, který jej odvezl z placu domů nebo do hotelu.

V místě bydliště začíná a končí natáčecí den začátkem a koncem  směny.

Cestovní den je počítán jako pracovní, všechna pravidla o přesčasech platí stejně jako při práci. Cestování v noci je rovněž placeno jako natáčecí den/noc.
Produkce zajistí prvotřídní podmínky cestování, ubytování a stravování.

Kameraman i asistenti mají bezpodmínečný nárok na samostatné ubytování.  

Všechny přestávky na jídlo trvají 1 hodinu, zajistí-li produkce teplé jídlo na place, může trvat přestávka na jídlo pouze 1/2 hodiny. Přestávka na jídlo musí začít min 3 hod., max. 6 hod. po začátku natáčení, není-li tomu tak, za každou půlhodinu zpoždění platí produkce pokutu!

 

Kameraman pozvaný na jakoukoli KONZULTACI, OBHLÍDKY, SUPERVIZI, PŘÍPRAVU OSVĚTLOVÁNÍ, KONTROLU TECHNIKY A ZEJMÉNA DOKONČOVACÍ PRÁCE, BAREVNÉ KOREKCE A POSTPRODUKCI, je placen jako by se jednalo přípravné nebo dokončovací práce na projektu, tj. natáčecí den nebo výše uvedená minima.

 
Pro každou kameru na place musí být zaměstnán jeden kompletní štáb.
Kamerový štáb se pro všechny hrané filmy skládá z hlavního kameramana, švenkra, prvního a druhého asistenta, podle rozsahu a množství zařízení určí kameraman po dohodě s produkcí počet pracovníků kamerové služby. Minimální obsazení pro nehranou produkci je kameraman + asistent nebo technik. Pokud technik současně snímá zvuk, je třeba ještě služba ke kameře. Nejsme a nechceme být šerpové.
 
TYTO MINIMÁLNÍ DENNÍ SAZBY ZA PRÁCI KAMERAMANŮ V ČESKÉ REPUBLICE VYJADŘUJÍ HODNOTU KVALITNÍ PROFESIONÁLNÍ KAMERAMANSKÉ PRÁCE NEJEN ČLENŮ ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ, ALE VŠECH KAMERAMANŮ. SAZBY JSOU I TAKTO NĚKOLIKANÁSOBNĚ NIŽŠÍ NEŽ JE HONOROVÁNA SROVNATELNÁ PRÁCE KAMERAMANŮ V ZEMÍCH EU.

 FILM A AUDIOVIZE JE KULTURA. KULTURA MÁ VZNIKAT V KULTURNÍM PROSTŘEDÍ! SOUČÁSTÍ KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ JSOU ROVNĚŽ DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY ZALOŽENÉ NA KVALITNÍCH MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH!