Základní povinností člena AČK je platit členský příspěvek

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY SE SLUČUJÍ SPOLU SE SPONZORSKÝMI DARY DO FINANČNÍHO ZDROJE - POKLADNY ASOCIACE. TYTO SPOLEČNÉ PENÍZE UMOŽŇUJÍ FINANCOVAT VEŠKEROU ČINNOST NAŠÍ ASOCIACE. NEPLATIČ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE TAKOVÝ ČLEN AČK, KTERÝ SVOJÍ LAXNOSTÍ A LHOSTEJNOSTÍ PŘIPRAVUJE ASOCIACI O TYTO FINANČNÍ ZDROJE. BEZ PENĚZ BUDE NAŠE ASOCIACE NEAKCESCHOPNÁ, SLABÁ A NEBUDE MOCI BRÁNIT KAMERAMANY, JEJICH PRÁVA A DŮSTOJNOST JEJICH PROFESE.

 

PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2013 DOSUD NEZAPLATILI:

Bernard Libor

Ciboch Hynek

Ciganek Aleš

Cysař David

Čálek David

Fairaisl Karel

Fencl Dalibor

Hlava Petr

Chmela František

Kaboš Michael

Kostková Jaroslava

Machoň Karel

Malíř Jan

Matiášek Martin

 

PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2014 DOSUD NEZAPLATILI:

Berkovič Pavel

Bernard Libor

Ciboch Hynek

Ciganek Aleš

Cysař David

Čálek David

Fairaisl Karel

Fencl Dalibor

Hlava Petr

Holman Miloslav

Horyna Martin

Chmela František

Chroust Ladislav

Kaboš Michael

Machoň Karel

Malíř Jan

Maté Miroslav

Matiášek Martin

Pavlíček Roman

Perič Michal

Preiss Martin

Rumler Jiří

Stretti Adam

Vojta Jiří

Zavřel Jiří

 

 

DO ROKU 2013 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČINÍ:

AKTIVNÍ KAMERAMAN 1.000,-Kč

DŮCHODCI A STUDENTI  100,-Kč

OD ROKU 2014 JE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ROZHODNUTÍM VALNÉ HROMADY AČK ZVÝŠEN NA DVOJNÁSOBEK:

AKTIVNÍ KAMERAMAN 2.000,-Kč

DŮCHODCI A STUDENTI  200,-Kč

 

ŽÁDÁME NEPLATIČE, ABY URYCHLENĚ UHRADILI ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY.

VÁM, VÝŠE UVEDENÍ PÁNOVÉ A DÁMY, OSTATNÍ VČAS PLATÍCÍ KOLEGOVÉ KAMERAMANI DĚKUJÍ, ŽE SI BRZY VZPOMENETE A SVOJÍ POVINNOST, ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ASOCIACI.

KDE A JAK?

Možnosti platby členských příspěvků A.Č.K.: a) hotově na sekretariátu A.Č.K. u Renaty Soudné, termín návštěvy nutno dohodnout na telefonním čísle 224142674, b) převodním příkazem na účet A.Č.K. u České spořitelny číslo: 1935041339/0800, jako variabilní symbol použít rodné číslo nebo datum narození, d) hotově na prosincovém Vánočním setkání kameramanů (termín bude sdělen na pozvánce)

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE NAŠI PANÍ SEKRETÁŘKU, PANÍ RENATU SOUDNOU, NA TELEFON: 224142674 nebo mobil: 603999620

TATO INVENTURA PROBĚHLA DNE: 19.1. 2017