KAMERAMANI V ČESKOSLOVENSKU SE ZAČALI SDRUŽOVAT UŽ PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU. ZALOŽILI KAMERAMANSKOU SEKCI, KTERÁ BYLA VOLNÝM SDRUŽENÍM KAMERAMANŮ HRANÉHO FILMU. JEJICH POČET BYL PĚT AŽ OSMI ČLENŮ. TATO SEKCE POKRAČOVALA I ZA NĚMECKÉ OKUPACE A KRÁTCE PO ZKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. JEJÍMI ČLENY BYLI KAMERAMANI JAN STALLICH, JAN ROTH, VÁCLAV HANUŠ, JAROSLAV TUZAR A DALŠÍ. PO KOMUNISTICKÉM PŘEVRATU V ROCE 1948 BYLY VŠECHNY SNAHY O PROFESNÍ SDRUŽOVÁNÍ ZLIKVIDOVÁNY. KAMERAMANI MĚLI MOŽNOST SE SCHÁZET JEN V RÁMCI KOMUNISTICKÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE.

TEPRVE PO "SAMETOVÉ REVOLUCI" V ROCE 1989 MOHLA VZNIKNOU KAMERAMANSKÁ ORGANIZACE. 5.1.1990 PROBĚHLA PRVNÍ KONCEPČNÍ PORADA SDRUŽENÍ ČESKÝCH FILMOVÝCH KAMERAMANŮ /SČFK/. BYLY ZDE VYPRACOVÁNY STANOVY A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ. PRACOVALI ZDE MIROSLAV ONDŘÍČEK, JAN ČUŘÍK, JAROMÍR ŠOFR, JAN KALIŠ, JAROSLAV BRABEC  A DALŠÍ. 3.ÚNORA 1990 V PRAŽSKÉM KINĚ PRAHA SE KONALA USTAVUJÍCÍ SCHÚZE TOHOTO SDRUŽENÍ, KTERÉ BYLO PŘEJMENOVÁNO NA SDRUŽENÍ FILMOVÝCH KAMERAMANŮ /SFILK/. BYLO ZVOLENO PŘEDSEDNICTVO V POČTU OSMI KAMERAMANŮ HRANÉHO FILMU, SEDMI KAMERAMANŮ KRÁTKÉHO FILMU, DVOU KAMERAMANŮ ANIMOVANÉHO A TRIKOVÉHO FILMU, DVOU ASISTENTŮ A STUDENTŮ FAMU. KE DNI 2.5.1990 MĚLA TATO ORGANIZACE 138 ČLENŮ.

V ROCE 1992 BYLO SDRUŽENÍ PŘEJMENOVÁNO NA ASOCIACI ČESKÝCH KAMERAMANŮ /ACK/ A JEJÍM PŘEDSEDOU BYL ZVOLEN KRISTIÁN HYNEK. 20.11.1994 BY ZVOLEN JEJÍ PRVNÍ PREZIDENT PAN JOSEF HANUŠ. V ROCE 2013 BYL ZVOLEN DRUHÝM PREZIDENTEM ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ PAN MAREK JÍCHA A JOSEF HANUŠ ZÍSKAL TITUL ČESTNÝ PŘEDSEDA.

ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ PRACUJE NEPŘETRŽITĚ, POŘÁDÁ OD ROKU 1996 UDÍLENÍ CENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ. VYDÁVÁ SVŮJ ZPRAVODAJ, KTERÝ BYL POZDĚJI ZMĚNĚN NA WEBOVSKÉ STRÁNKY WWW.CESKAM.CZ MARKEM JÍCHOU. KAŽDOROČNĚ AČK POŘÁDÁ VÝSTAVY FOTOGRAFUJÍCÍCH KAMERAMANŮ. POŘÁDÁ SETKÁNÍ JUBILANTŮ SE SVÝMI KOLEGY Z ASOCIACE. BOJUJE ZA UZNÁNÍ PROFESE KAMERAMANA V RÁMCI AUTORSKÉHO ZÁKONA. V PREZIDIU PRACOVALI JOSEF HANUŠ, JOSEF ŠPELDA, JIŘÍ MYSLÍK, JIŘÍ MACÁK, MAREK JÍCHA, JAN VANIŠ, KRISTIÁN HYNEK, FRANTIŠEK SPILKA, IVAN VÍT, VIDU GUNARATNA, KLAUS FUXJAGER, MARTIN ČECH, JAN ŠUSTER, JAROMÍR ŠOFR, JESSICA HORVÁTHOVÁ, TOMÁŠ CHOURA A DALŠÍ.