Prosíme o kontrolu Vašich kontaktů a také o doplnění údajů pro potřeby seznamu členů AČK.

Každý člen má povinnost uvést svoje jméno a kontaktní adresu, telefon a email.

Každý člen má možnost uvést svůj životopis, fotografii, fotografii z natáčení a odkaz na svoje webovské stránky

 

PROSÍME KONTAKTUJTE našeho člena Vidu GUNARATNU, který se stará o aktualizaci sekce ČLENOVÉ

Vidu Gunaratna:  vidumg@icloud.com    tel.: 723806423